Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


"Sporné paragrafy v tzv. proeurópskom zákone treba zrušiť", Mojmír Gera, prezident SLOSP

Článok zo sekcie Aktuality

obrázokOtvorený list určený (nielen) pre poľovníkov Vážení priatelia poľovníci, široká poľovnícka a občianska verejnosť!

Od samého začiatku tvorby nového zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, sme poukazovali a písomne na príslušné orgány podávali nesúhlasné stanoviská s povinnou Slovenskou poľovníckou komorou. Keďže tento zákon bol „prevzatý“ z Maďarskej republiky a na základe rozhodnutia Ústavného súdu Maďarskej republiky č. 41/2002 /X.11./ tento rozhodol, že dňom 31.03.2003 protiústavné § týkajúce sa povinnej štátnej poľovníckej komory a vyberania poplatkov do komory ruší. Slovenská republika patrí do spoločenstva európskej únie /ďalej len EÚ/. Keďže, ako členovia EÚ sme prijali pre „vyvolených“ protiústavné § v zákone č. 274/2009 z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedených dokumentoch, Vám všetkým to chceme preukázať relevantnými dokumentmi.

Očakávame aj od Vás, ktorí sa s týmito dokumentmi oboznámite, že zaujmete nekompromisné stanovisko a tiež budete žiadať zrušiť sporné § v tomto „proeurópskom“ zákone. Budeme Vás v médiách informovať a žiadať, aby zodpovední predkladatelia, ale hlavne tvorcovia zákona boli braní na zodpovednosť so všetkými dôsledkami. Verím, že ak sa oboznámite s týmito faktami, že nik z Vás si už nebude môcť myslieť, že ide o úzku skupinu poľovníkov z Pribiny Nitra, ktorá poukazuje na protiústavnosť zákona č. 274/2009 z.z. a považovať ju ako protispoločenský element.

Priatelia poľovníci, široká poľovnícka a občianska verejnosť!
Verím, že naša snaha nebola a nebude márna a že pravda zvíťazí!!!

Mojmír Gera, v.r.
Prezident SLOSP

V Nitre, dňa 30.11.2013

Ilustračné foto: Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 1.12.2013 17:28 | 1 komentár | 2496x


Dátum: 22.7.2024 03:26:44
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/2674