Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Nový druh žaby Xenophrys apatani (Anura: Megophryidae)

Článok zo sekcie Teraristika

obrázok Xenophrys maosonensis (Bourret, 1937) bola pôvodne opísaná ako Megophrys longipes maosonensis z Vietnamu s rozšírením aj v Číne. Saikia a kol. (2019) oznámili jej výskyt z Arunachal Pradesh ako prvý záznam výskytu pre Indiu so zhrnutím genetických údajov a morfologických popisov. Dospeli k druhovo špecifickej identite na základe NCBI BLAST o molekulovej sekvencii 12S rRNA a 16S rRNA, ktoré ukázali homológie 95,4 – 97,5 % podobnosť s X. maosonensis a „selektívnu fylogenézu“. Avšak skorší genetický rozdiel cca. 4,6 % – 2,5 % (12S a 16S) s X. maosonensis sensu stricto vis-à-vis z Arunachal Pradesh, India; v spojení s obrovskou biogeografickou bariérou cca. 1600 km medzi oboma lokalitami robí veľmi nepravdepodobnou takéto disjunktné rozšírenie druhu. To si vyžadovalo prehodnotenie špecifickej identity exempláru z Indie. Teraz, na základe komplexnej fylogenézy (vrátane 142 sekvencií) podčeľade Megophryinae, je tu už skôr chybne hlásený X. maosonensis z Indie opísaný ako druh nový pre vedu ako Xenophrys apatani sp. nov. založený na integratívnom taxonomickom prístupe. Je zaujímavé, že navrhovaný nový druh Xenophrys apatani Saikia, Sinha, Shabnam a kol., 2024 vykazuje 4,4 % až 5,5 % genetickú vzdialenosť od X. maosonensis sensu stricto z Vietnamu.
Okrem toho sú v práci poskytnuté morfologické rozdiely medzi jednotlivými druhmi hlásenými z Indie a X. maosonensis sensu stricto s navrhovaným novým druhom.

Bhaskar Saikia, Bikramjit Sinha, A. Shabnam, et al. 2024. On A New Species of Xenophrys (Anura: Megophryidae) from Tale Wildlife Sanctuary, Arunachal Pradesh, India with Comments on the earlier erroneous report as X. maosonensis (Bourret, 1937). Records of the Zoological Survey of India. 124 (Special issue of ATS 2024); 21-40. DOI: 10.26515/rzsi/v124/i1S/2024/172712

preklad: (šč), VIVARISTA.skŠéfredaktor | 8.7.2024 18:06 | 0 komentárov | 162x


Dátum: 22.7.2024 03:08:47
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/15030