Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


DAVID, P., TEYNIE, A., VOGEL, G. : The Snakes of Laos

Článok zo sekcie Literatúra

obrázokdo knižnice teraristu a herpetológa Frankfurt
2023,
veľký formát,
960 strán,
600 fotografií
ISBN 9783899731293

Táto kniha sa zaoberá 125 druhmi hadov, o ktorých je známe, že obývajú Laos. Vo veľkej miere sa opiera o literatúru, ale aj o výsledky mnohých výskumov vykonaných v Laose a dlhodobých výskumov exemplárov uložených v mnohých svetových zbierkach. V dôsledku toho je k dispozícii množstvo nových a nepublikovaných údajov o hadoch tejto stále málo známej krajiny. Na rozdiel od mnohých kníh, ktoré sa sústreďujú hlavne na obrázky, v tejto knihe každý druh a poddruh obsahuje systematiku, nomenklatúru, rozsiahlu diskusiu o synonymách a taxonomickej histórii, podrobné morfologické popisy, výskyt, biológiu, údaje o toxicite daného druhu a bibliografiu k danému druhu. Mnohé tieto údaje sú veľmi rozsiahle. Až 12 strán je napr. venovaných Ophiophagus hannah alebo 10 strán druhu Trimeresurus albolabris.
Mapy výskytu sú pri každom druhu. Rozsiahly úvod pokrýva všetky aspekty geografie, klímy, ekoregiónov, biotopov a histórie herpetológie v Laose. Nechýba ani kľúč k rodom a druhom vyskytujúcim sa v Laose.
Rozsiahla bibliografia uzatvára zväzok pred indexom.
Sotva existuje novšia práca o hadoch Laosu s takým množstvom informácií. Hoci sa táto kniha zameriava hlavne na hady Laosu, nepochybne bude užitočná pre herpetológov z priľahlých krajín, a preto poslúži ako vhodná pomôcka pre herpetologické výskumy nielen v Laose, ale v celom východnom regióne.šefredaktor | 5.10.2023 09:26 | 0 komentárov | 221x


Dátum: 22.7.2024 03:19:43
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/14231