Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


MACHOLÁN MILOŠ, ZIMA JAN: Systém a fylogeneze savců

Článok zo sekcie Literatúra

obrázokDo knižnice zoológa Academia
Vázaná
572 stran
ROK VYDÁNÍ: 2021
ISBN 978-80-200-3215-7

Druhová diverzita vývojových linií organismů na Zemi je úžasně bohatá a stále ji známe pouze částečně a neúplně. Mezi nejlépe známé živočichy nesporně patří savci. V posledních dekádách došlo v této oblasti k zásadnímu pokroku díky aplikaci molekulárních a genetických metod i vyspělých výpočetních postupů. Fylogeneze savců je tedy dnes velmi dobře známá a systém skupiny vytvořený v posledních dvou desetiletích tak můžeme pokládat za blízký konečnému stavu poznání. Tato kniha podává přehled těchto současných poznatků. Hlavní pozornost je věnována žijícím formám, u kterých se mohou plně uplatňovat pokročilé postupy molekulární fylogenetiky a systematiky, ale zařazeny jsou i čeledi vyhubené v historické době. Zmíněny jsou rovněž i vymřelé linie, známé pouze z fosilního záznamu, které mají s dnešními druhy blízkou nebo vzdálenou vývojovou návaznost.Šéfredaktor | 22.7.2021 04:37 | 0 komentárov | 128x


Dátum: 3.8.2021 13:06:51
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/12141