Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Slovenská pošta vydala poštovú známku „EUROPA 2021: Tetrov hlucháň“

Článok zo sekcie Aktuality

obrázokJej nominálna hodnota je 1,70 € a poteší nejedného filatelistu Poštová známka, zobrazujúca Tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), ktorý je kriticky ohrozeným druhom vtáctva žijúcim na našom území, má rozmery 26,5 × 44,1 mm, vrátane perforácie. Ako sa v tlačovej správe vydanej Slovenskou poštou uvádza, známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou
FDC s dátumom 7.5.2021 a domicilom mesta Bratislava. Na FDC je zobrazená samička Tetrova hlucháňa. Motívom FDC pečiatky je letiaci Tetrov hlucháň. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Kamila Štanclová, autorom oceľorytiny motívu FDC je František Horniak. Tetrov hlucháň je tajuplným obyvateľom našich najvzácnejších lesov. Je to tvor, ktorého málokto videl priamo v prírode, ale pozná ho skoro každý, veď film o šľachtických poľovačkách z minulosti, ktorý by neobsahoval záber na tetrova hlucháňa, snáď ani neexistuje. Bradatí páni v zelenom, šľachtičné vo svetlých vychádzkových šatách, kone, pestré lesy s vysokými smrekmi, kríkmi malín a
čučoriedok a v pozadí tokanie tetrova. Priam ikonický obraz. S dnešnou dobou prepojený len pramálo. Opulentné šľachtické poľovačky z našich lesov dávno vymizli, jedine tetrov v nich vo svojej plachosti a skromnosti pretrval.

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) je kriticky ohrozeným druhom, za posledné štyri desaťročia klesla jeho populácia o 70 %. Je plachý, žije samotársky a obľubuje dostatočne slnečné zmiešané aj ihličnaté lesy s dostatkom úkrytov, kde si hľadá potravu zberom a hrabaním. Živí sa bobuľami,
ihličím či drobným hmyzom. V príliš hustých smrekových monokultúrach či holinách po ťažbe kalamitného dreva prežiť nedokáže.

Žiaľ, lesy, kam ľudská noha zablúdi len občas a v ktorých život neruší ťažba a zásahy človeka, postupne miznú. Tetrov sa stal symbolom pestrej prírody plnej života. Naše národné parky ukrývajú posledné lokality jeho výskytu. Národný park Muránska planina, aktuálne patriaci medzi najkrajšie národné parky Európy, je jedným z domovov tetrova na Slovensku. Práve tu sa ukazuje, aká dôležitá je pestrá prírodná krajina z časti ponechaná na seba, z časti citlivo udržiavaná človekom. Žiaden lunapark, ale miesto, ktoré láka svojou rôznorodosťou, zeleňou ihličnanov, pestrosťou jarných kvetov a plodov jarabín, malín či čučoriedok. Miesto, ktoré láka tichom na turistických chodníkoch, kde si turista vychutnáva genius loci a premýšľa, či sa za najbližšou zákrutou nevynorí tetrov a či zvuk, ktorý počuje v diaľke, nie je tokaním. A aj keď sa jeho očakávania nenaplnia, naplní sa jeho myseľ a srdce podnetmi nenarušenej prírody. Možno pri ďalšej návšteve sa to podarí a objaví kráľa posledných ostrovov európskej divočiny.Šéfredaktor | 8.5.2021 13:30 | 0 komentárov | 189x


Dátum: 13.6.2021 18:35:50
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/11955