Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Knižka "Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku" vyšla v pdf

Publikácia Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku sa zaoberá jednotlivými ekosystémami a ich hodnotou, a to z kvalitatívnej ako i finančnej stránky. Publikácia zároveň vyzdvihuje prínos ekosystémov ako takých. Autorom publikácie je Ján Černecký spolu s kolektívom Štátnej ochrany prírody SR, na jej príprave sa podieľali aj pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV a Univerzity Konštantína Filozova v Nitre.

Ján Černecký o diele: Svetová ekonomická prosperita a kvalita života obyvateľov sú podmienené existenciou prírodného kapitálu – biodiverzitou a ekosystémami, ktoré poskytujú dôležité tovary a služby pre ľudstvo. Hodnotenie a mapovanie týchto služieb je kľúčové pre pochopenie toho, ako ekosystémy prispievajú ku kvalite ľudského života, a pre podporu argumentácie multisektorálnych politík, ktoré majú zásadný vplyv na prírodné zdroje a ich využívanie (Burkhard & Maes, 2017). Vyjadrenie hodnôt ekosystémových služieb (ES) v peňažných jednotkách (Farley, 2008) poskytuje návod na pochopenie preferencií užívateľov t. j. súčasných generácií obyvateľov zeme, ktorí ich spotrebúvajú vo veľkej miere a umožňuje tak lepšie alokovať prírodne zdroje, navrhnúť ich ochranu a trvalo-udržateľné využívanie.

Negatívne vplyvy, ktoré so sebou prináša globálna klimatická zmena, čoraz častejšie pociťujeme aj my obyvatelia Slovenska, ide napríklad o nadmerné teploty počas jarných a letných mesiacov, sucho, mierne zimy s minimom zrážok, a naopak nárazové intenzívne dažďové zrážky spôsobujúce rozsiahle záplavy, erózie, premnoženie a šírenie rôznych škodcov či nárast respiračných ochorení. Tieto i mnohé ďalšie dôsledky klimatickej zmeny je možné zmierniť udržateľným využívaním prírodných zdrojov a ochranou a zachovaním prirodzených ekosystémov, ale je potrebné zlepšiť ich ochranu a určiť priority pre ich využívanie, resp. využívanie ich ekosystémových služieb.

Hlavným cieľom publikácie Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie. Dôležitým krokom pre hodnotenie ES bolo vytvorenie unikátnej mapy a geodatabázy ekosystémov Slovenska. Publikácia hodnotí kapacitu slovenských ekosystémov poskytovať vybraných 11 regulačných, 10 produkčných a 2 kultúrne služby a zároveň produkciu týchto 23 ekosystémových služieb. Pri vyhodnotení ES sa kládol veľký dôraz na stav ekosystémov, ktorý znižuje/zvyšuje poskytovanie vybraných ES. Prelomovým je prvé monetárne vyhodnotenie vybraných ES pre jednotlivé ekosystémy Slovenska v EUR/ha/rok ako aj celkové ekonomické vyhodnotenie poskytovaných služieb na celonárodnej úrovni.

Príprava tejto vedeckej monografie je výsledkom viacročnej kontinuálnej práce a bola vytvorená v úzkej a výbornej spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, čo zdôrazňuje jej celkový prínos a význam. Veríme, že prispeje k stanoveniu priority pre obnovu ekosystémov, umožnia kvantifikovať progres po vykonaní opatrení a priblížiť sa merateľne k dosiahnutiu cieľov stanovených medzinárodnými záväzkami pre hodnotenie ekosystémových služieb a revitalizáciu ekosystémov (Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity pre roky 2012 - 2020). Tento proces je však veľmi náročný a vyžaduje spoluprácu lesníkov, ochranárov a poľnohospodárov, predovšetkým v oblasti bežného obhospodarovania krajiny a ekosystémov pre trvalo udržateľné zabezpečenie všetkých dôležitých ekosystémov vo vyváženej miere.

K stiahnutiu TU

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR
il.foto: Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 3.6.2020 16:15 | 0 komentárov | 1009x


www.aquabooks.cz zoochov.cz