Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


K novele zákona o ochrane prírody pribudla takmer tisícka pripomienok

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Koncom októbra Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odštartovalo pripomienkovanie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorej cieľom je zaistiť národným parkom či prírodným rezerváciám potrebnú ochranu.

V rámci legislatívneho procesu bolo k návrhu vznesených 975 pripomienok, z toho 835 zásadných, vrátane jednej hromadnej, pod ktorú sa podpísalo vyše 30.000 ľudí. Envirorezort bude o pripomienkach k návrhu novej legislatívy rokovať s partnermi na expertnej úrovni v nasledujúcich mesiacoch.

Po vyhodnotí pripomienok bude úlohou envirorezortu presvedčiť partnerov, o tom, aký význam má zaistiť účinnú ochranu najcennejších oblastí Slovenska, teda najmä národných parkov, prírodných rezervácií, ale aj vzácnych druhov živočíchov či rastlín. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny predstavil verejnosti minister Sólymos v októbri tohto roku. Medzi najdôležitejšie oblasti, ktorým sa nová legislatíva venuje, je ochrana národných parkov Slovenska. Novela zákona plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie. Kľúčovým opatrením pre zachovanie prírodných hodnôt národných parkov je podľa neho aj ďalšie opatrenie v novele zákona - presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Zmeny majú nastať aj v ochrane prírody mimo národných parkov. Novela zákona obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoc štátnych orgánov ochrany prírody pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy tým, že sa bude vyžadovať ich súhlasné stanovisko.Šéfredaktor | 6.12.2018 13:50 | 0 komentárov | 182x


Dátum: 25.5.2019 03:02:23
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/9460