Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Užovka stromová z Poohří má své ochránce. Spolek Zamenis se jí věnuje řadu let

Článok zo sekcie Teraristika

obrázok Užovka stromová, lidově zvaná Eskulap, je naším největším a nejvzácnějším hadem. Na poměrně malém území v okolí Stráže nad Ohří se nachází jediná populace tohoto druhu v Čechách izolovaná stovky kilometrů od ostatních příslušníků téhož druhu. Díky místním příznivým mikroklimatickým podmínkám zde užovky přežily navzdory zhoršování klimatu během posledních několika tisíc let.

Tato populace je bohužel nejen velmi jedinečná, ale také velmi ohrožená. Ochranou tohoto kriticky ohroženého druhu se zde od roku 2006 zabývá spolek Zamenis. Mezi jeho hlavní aktivity patří budování líhnišť, péče o kamenné zídky, další výzkum a systematické sledování zdejší populace a osvěta.

Spolek Zamenis zachraňuje a studuje v Poohří už více než deset let tuto užovku. Projektu se daří, v lokalitě žijí stovky těchto nejedovatých hadů, řekl chovatel hadů plzeňské zoo Jan Dohnal, který se na záchraně a studii také podílí.

"V Poohří jde o hodně příjemný projekt, který je dotovaný a jede už řadu let," uvedl. Počet hadů tam Dohnal odhadl na zhruba 500. "Jde o jednu z mála populací v Česku, ale tato je kryptická, tedy izolovaná, v Poohří mezi Ostrovem nad Ohří a Chomutovem," uvedl. Další populace je v Podyjí, kam se ale had dostává ze sousedních zemí.

Podle něj tyto záchranné projekty fungují díky jednomu člověku nebo dvěma lidem, stejné jako projekt v Íránu. "Tahouni projektu v Poohří jsou inženýrka (Radka) Musilová s Karlem Janouškem," řekl Dohnal.

Izolovaný výskyt užovky stromové v údolí Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami, kde je podle studie 400 až 600 jedinců, patří mezi tři ostrůvkovité evropské oblasti; další jsou v Německu a Polsku. Spolek Zamenis působí od roku 2006 v Osvinově. Pro záchranu užovky buduje umělá líhniště, pečuje o kamenné zídky, provádí další výzkum a systematické sledování populace a osvětu. Lidé se mohou s hadem setkat a seznámit s jeho ochranou v místním infocentru.

Vznik odloučené populace v Poohří se vysvětluje buď tím, že jde o důsledek expanzí Římanů, kteří užovku uctívali jako symbol lékařů, případně se tvrdí, že tam byla vysazena rodinou Mattoni na konci 19. století.

Foto: www.zamenis.czŠéfredaktor | 24.7.2018 09:26 | 0 komentárov | 225x


Dátum: 18.2.2019 12:50:58
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/8786