Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Predstavujeme české i slovenské Zoo III.

Článok zo sekcie Oficiálne stránky

obrázokZoo Bojnice Stav zvierat k 31.12. 2007 (aktuálnejšie údaje neboli k dispozícii)

Spolu: 373 druhov 1858 jedincov
Cicavce: 82 druhov 353 jedincov
Vtáky: 140 druhov 559 jedincov
Plazy, obojživelníky: 44 druhov 220 jedincov
Ryby: 90 druhov 700 jedincov
Bezstavovce: 9 druhov 26 jedincov a 16 kolónií

Založená: v roku 1955

Rozloha: 41 ha

Expozičná časť: 20 ha
Najvýznamnejšie chovateľské úspechy v histórii: 120 anakond žltých (Eunectes notaeus), 10 pytónov kráľovských (Python regius), 243 emu hnedých (Dromiceius novaehollandiae), 66 nandu pampových (Rhea americana), 7 pelikánov ružových (Pelecanus onocrotalus), 16 krasiek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha), 10 orlov stepných (Aquila rapax nipalensis), 8 ár modrožltých (Ara ararauna), 8 ár zelenokrídlych (Ara chloroptera), 2 kariamy červenozobé (Cariama cristata), 4 plameniaky čílske (Phoenicopterus chilensis), 3 uškáne bielokrké (Crossoptilon mantchuricum), 67 rysov ostrovidov (Lynx lynx), 3 tigre sumatrianske (Panthera tigris sumatrae), 9 leopardov perzských (Panthera pardus saxicolor), 11 kulanov (Equus hemionus kulan), 2 kiangy (Equus kiang), 4 kone Przewalského (Equus przewalskii), 26 zebier Chapmanových (Equus burchelli chapmanni), 4 zebry Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), 6 antilop bongo (Boocercus euryceros), 8 kudu veľkých (Tragelaphus strepsiceros), 1 sob polárny (Rangifer tarandus), 1 sajga tatárska (Saiga tatarica), 5 zubrov európskych (Bison bonasus), 9 kozorožcov sibírskych (Capra ibex sibirica), 27 kozorožcov kaukazských (Capra caucasica severtzovi).

Počet druhov v Európskych chovných programov (EEP): 25

Počet druhov v Európskych plemenných knihách (ESB): 20

Špecializácia: ZOO Bojnice patrí k zoologickým záhradám všeobecného typu, tj. bez vyhranenej špecializácie. V minulosti sa vyššia pozornosť venovala rysovi ostrovidovi, bežcom a horským kozám.

Odchovy 2007 (Births): narodilo sa a odchovali sme mláďatá nasledovných vzácnych a ohrozených druhov: 3 kudu veľký, 6 kozorožec kaukazský, 2 markhur turkménsky, 1 koza bezoárová krétska, 1 lama huanako, 2 tamarín červenobruchý, 4 kosmáč trpasličí, 4 norok európsky, 12 plamienka driemavá, 2 sova lesná, 3 tragopan Temmninckov, 3 vaza veľký, 3 amazoňan oranžovokrídly, 2 ara zelenokrídla, 3 ara modrožltá, 2 alexander čínsky, 8 kazarka hrdzavá, 2 ibis molucký, 4 kačica bahamská, 1 uškáň modrý, 1 monal lesklý a 1 sanzínia madagaskarská..

Zaujímavé príchody 2007 (Notable arrivals): 1 jeleň sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii), 2 daniel škvrnitý (Dama dama), 1 žeriavec stepný (Anthropoides virgo), 1 bernikla bielobradá (Branta canadensis), 1 labuť čiernokrká (Cygnus melanocoryphus), 1 chochlačka sivá (Aythya ferina); 2 chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) 2 hus vrchovská (Anser indicus), 1 tamarín pinčí (Saguinus oedipus), 1 žeriav bielokrký (Grus vipio), 3 minikone – appaloosa (Equus cabalus), 1 gueréza pláštiková (Colobus guereza), 2 raja pávooká (Potamotrygon motoro), 1 sova snežná (Nyctea scandiaca), 1 nosáľ červený (Nasua rufa), 2 húska Magellanova (Chloephaga picta), 2 ara arakanga (Ara macao), 2 čukvala zavalitá (Sauromalus obesus), 2 anténovec pásavý (Pseudoplatystoma fasciatum).

Najvýznamnejšie chované druhy zvierat v súčasnosti: veľhad kubánsky (Epicrates angulifer), veľhad psohlavý (Sanzinia madagascariensis), zobákorožec Blythov (Aceros plicatus), zobákorožec čiernobiely (Byccanistes subcylindricus), žeriav bielokrký (Grus vipio), vaza veľký (Coracopsis vaza), amazoňan golierikatý (Deroptyus accipitrinus), bažant Edwardsov (Lophura edwardsii), bažant siamsky (Lophura diardi), ibis červený (Eudocimus ruber), amazoňanka bielozrkadlová (Amazonetta brasiliensis), orliak bielokrídly (Haliaetus pelagicus), orliak morský (Haliaetus albicilla), kondor veľký (Vultur gryphus), 3 druhy holubov korunáčov (Goura sp.), leopard perzský (Panthera pardus saxicolor), zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), kiang (Equus kiang), antilopa bongo (Boocercus euryceros), kudu veľký (Tragelaphus strepsiceros), orangutan bornejský (Pongo pygmaeus), lemur vari červený (Varecia variegata rubra), gibon čierny (Hylobates concolor), gueréza pláštiková kilimandžárska (Colobus guereza caudatus), mačiak Rolowayov (Cercopithecus diana roloway), slon africký (Loxodonta africana), jeleň sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii)

ZOO sa významne zaslúžila o zachovanie a výskum genofondu vzácnych druhov: reintrodukcia rysov ostrovidov v Českej republike a vo Francúzsku, zvýšenie populácie bocianov bielych v regióne, v posledných rokoch spoluúčasť na projekte reintrodukcie sov dlhochvostých v Národnom parku Šumava, posiľňovanie miestnej populácie sliepočky zelenonohej a plamienky driemavej; výskum rysa ostrovida v projekte Lynx a posledný projekt imobilizácie kamzíka vrchovského tatranského.

História ZOO
Zoologická záhrada Bojnice vznikla na základe uznesenia Rady KNV v Nitre číslo 215/1954-R zo dňa 28. decembra 1954. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách a vo svete tak vznikla od 1. januára 1955 aj prvá zoologická záhrada na Slovensku, s tým, že pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.
Samotný vznik zoologickej záhrady je veľmi úzko spojený s vtedy existujúcim Krajským nitrianskym múzeom v Bojniciach, jeho riaditeľom Floriánom Hodálom a vychádzal zo skutočnosti, že už v roku 1943 bol obyvateľom hradnej priekopy okolo Zámku diviak „Mišo“ - dar lesníka z Kľačna vtedajšiemu vedeniu lesného hospodárstva v Bojniciach. Neskôr k nemu pribudla srnčia zver a jeleň „Paľo“.

Na túto skutočnosť neskôr nadviazali pracovníci Krajského nitrianskeho múzea Bojnice, keď v priestoroch pri Zámku vytvorili živý zoologický kútik ako súčasť prírodovedného oddelenia múzea. Ohlas návštevníkov bol veľký, a tak chýbal už len krôčik, aby skrsla myšlienka samostatnej zoologickej záhrady ako prvej na Slovensku. Zanietený nápad profesora Floriána Hodála našiel podporu aj na KNV v Nitre, a tak mohlo napokon 1. januára 1955 dôjsť k vytvoreniu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach.

Dvadsiateho januára 1955 bol v denníku Práca uverejnený oznam o vypísanom súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach. Prihlásili sa traja záujemcovia, z nich bol od 1. marca 1955 za riaditeľa menovaný Ing. Gustáv Cmarko. Druhému účastníkovi súbehu Jánovi Kalužovi bolo ponúknuté miesto zootechnika. On aj túto ponuku od 1. mája 1955 prijal. Okrem týchto dvoch boli od 14. mája 1955 prvými pracovníkmi záhrady v Bojniciach Júlia Lajošová ako účtovníčka, Štefan Hanzel ako technický vedúci, Ján ťažiar ako ošetrovateľ zvierat, Gustáv Blaho ako ošetrovateľ zvierat a Ján Béreš ako nočný strážnik.

V prvých rokoch existencie zoologickej záhrady prichádzala do Bojníc pomoc od mnohých podnikov, závodov, družstiev, vedeckých inštitúcií, škôl. Tak napríklad pracovníci Kovosmaltu Trnava v nadpláne vyrobili pre ZOO pletivo na ohradu pre zvieratá, Štátny majetok Prievidza zabezpečil pravidelnú dodávku zeleniny do ZOO, do Zoologického ústavu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene putoval z Bojníc mladý diviak, zo Šafárikova darovali do Bojníc divú mačku. Úzka spolupráca bola nadviazaná s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre, Helmintologickým ústavom SAV v Košiciach.

V priebehu histórie ZOO Bojnice sa menili i jej zriaďovatelia. Z KNV v Nitre prešla zriaďovateľská úloha na ONV - odbor kultúry v Prievidzi, neskôr na Ministerstvo kultúry SR a napokon od 1. 1. 1998 na Ministerstvo životného prostredia SR. V oblasti vzdelávania velkú úlohu zohralo zriadenie a otvorenie zooškoly. Stalo sa tak 21. novembra 1979 pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Dnes sa v nej ročne vystriedajú tisíce účastníkov rôznych vzdelávacích podujatí.

Významnou osobnosťou pri vzniku ZOO Bojnice a vôbec v jej histórii bol profesor Ján Kaluža. Ako už bolo uvedené bol jedným z účastníkov súbehu na funkciu vedúceho Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja v Bojniciach a napokon sa stal zootechnikom. Do ZOO nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu a na Pedagogickej škole v Trnave. A napokon sa stal významnou osobnosťou v histórii ZOO Bojnice. Stopy jeho pôsobenia nájdeme v každej oblasti činnosti záhrady. Bol presadzovateľom zásady, aby v druhoch chovaných zvierat platilo: „...že sa tu nechceme zveriť iba náhode, ale chceme a musíme mať svoj cieľ. Naším hlavným cieľom bude naša čsl. fauna, ktorá je dosť bohatá, zaujímavá a pritom pomerne málo známa.“. Upozorňoval tiež na skutočnosť, že „...starosti nám robí slovenská odborná terminológia, ktorá nie je ešte ustálená“. Vyzval slovenské vysoké školy, aby: „..nám dali konkrétnu náplň spolupráce s nimi, prípadne i samostatnej vedeckej práce v zoo.“. A popritom pri svojej funkcii zootechnika, neskôr zoológa zohrával významnú úlohu vo vzdelávaní pracovníkov ZOO i širokej verejnosti, pri propagácii činnosti ZOO i na ďalších úsekoch.

13. januára 1960 prišiel do ZOO Bojnice list zo ZOO Bratislava, ktorým žiadali o „prepožičanie“ profesora Kalužu, aby pomáhal pri zriaďovaní ZOO Bratislava. Tým sa vlastne jeho pôsobenie v Bojniciach aj končilo. Skúsenosti, ktoré získal v Bojniciach, zúžitkoval v ZOO Bratislava i vo svojej literárnej a publikačnej činnosti. V začiatkoch existencie ZOO bol vytvorený aj poradný zbor Krajskej zoologickej záhrady v Bojniciach. Na svojom prvom zasadnutí 29. novembra 1955 vyriešili členovia zboru zmenu názvu Zoologickej záhrady Nitrianskeho kraja Bojnice na ZOO v Bojniciach, prijali návrh na znak ZOO, ktorý predstavovala silueta Zámku ako pozadie a v popredí jeleň ako jeden z typických druhov našej fauny. Záujem verejnosti o záhradu bol veľký. Hneď v prvom roku existencie záhrady ju navštívilo 45.000 návštevníkov.

V roku 1956 to už bolo 110000 návštevníkov, roku 1957 už 141886 návštevníkov. A rok čo rok návštevnosť stúpala. Najväčšia bola doteraz dosiahnutá v roku 1986 - 520729 návštevníkov. Pokiaľ ide o najvyššiu mesačnú návštevnosť, tak tá bola dosiahnutá v júli 1977, kedy bránami záhrady prešlo 185887. Miliónty návštevník prišiel do záhrady v roku 1961, päťmiliónty v roku 1973, desaťmiliónty v roku 1984, pätnásťmiliónty v roku 1995 a jubilejným osemnásťmilióntym návštevníkom bol 26. augusta 2002 žiak Základnej školy Malonecpalská Prievidza Peter Hlavačka.

Tel: +421 46 540 29 75
Fax: +421 46 540 32 41
E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk
www: http://www.zoobojnice.sk/index.php
Zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6
972 01 BojniceŠéfredaktor | 12.3.2009 07:27 | 0 komentárov | 4947x


Dátum: 8.7.2020 06:49:26
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/866