Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Vivaristika v sieti

Článok zo sekcie Oficiálne stránky

obrázokSpomienky na príjemne strávený víkend, fantastická sviečková s brusinkami v tamojšej hospode, super ľudia, zážitky...to všetko a oveľa viac sa mi vynorilo, keď som na nete našiel stránku karlovarských teraristov pod názvom ich web stránky http://jedovatihadi.cz//. Tá v sebe ukrýva mnoho informácií, ktoré návštevníkovi poskytnú skutočne ucelený pohľad na klub pod oficiálnym názvom Organizace karlovarských teraristů.
Ako sa zo stránok dozvedáme, táto organizácia "vznikla na počátku roku 1986. Na založení spolku se největší měrou podíleli Karel Janoušek a Eduard Šestina. Během čtyř let měla organizace na čtyřicet členů, kteří se zabývali poznáváním života plazů a obojživelníků".

Veľká pozornosť bola venovaná "popularizaci teraristiky a herpetologie. Někteří členové klubu se zaměřili na práci s dětmi. V Karlových Varech byl tak veden přírodovědný kroužek, jenž spolupracoval s místními ochránci přírody.
Mezi nejvýznamnější aktivity klubu bezesporu patřilo a patří pořádání herpetologických kongresů a výstav. První teraristický aktiv se konal již v lednu 1986 a odstartoval tak tradici setkávání špiček českých i zahraničních teraristů a herpetologů v Karlových Varech.
Vedle těchto konferencí byly v 80. létech s velkým úspěchem a za značné pozornosti regionálních médií pořádány výstavy obojživelníků a plazů Československa v prostorách Zámecké kolonády.
Organizace také vydávala svůj časopis Zpravodaj, ve kterém informovala o svých činnostech, teraristických akcích, odborné literatuře, novinkách v teraristice a herpetologii atd".

Ako sa ďalej dozvedáme, ani túto organizáciu neobišli krušné časy. "Se změnou společenského systému v r. 1989 šly ruku v ruce také změny ve stylu života obyvatelstva a zasáhly tak významnou měrou také do tradičního spolkového života. Nevýdělečně činné organizaci začaly chybět finanční prostředky na činnost a nutnost zajištění ekonomických potřeb členů omezila množství volného času. Kdysi tak pestrá činnost klubu se omezila již jen na pořádání teraristických konferencí což nebylo plně v souladu s posláním organizace, tak jak si ho předsevzala. Z původního počtu členů zbylo z různých důvodů posledních pět vytrvalců...
Za této situace se na scéně objevuje Petr Voženílek, který svým nakažlivým elánem a za všech okolností pozitivním pohledem na věc, probouzí naděje v duších zbývajících členů. Zásluhou jeho a Miroslava Dohnala byla na ministerstvo vnitra zaslána žádost o registraci nově vzniklé organizace herpetologů a teraristů, která byla pod názvem Teraristé Karlovy Vary I založena dne 2.5. 1995 opět v Karlových Varech".

Našťastie všetko dopadlo skvele a "Moderní historie klubu začíná ustanovující schůzí dne 24.11.1995, kdy byl zvolen výbor složený z prezidenta klubu, předsedy, jednatele, metodika, pokladníka a revizora. Hlavním bodem programu bylo vytvoření stanov organizace a vytýčení plánů do budoucna. V současné době (2008) sdružuje mezinárodní klub 18 členů, jejichž čestným prezidentem je již zesnulý Petr Voženílek. Se statutem čekatel klub registruje čtyři uchazeče. Členství v organizaci je podmíněno přísnými kritérii vyplývajícími ze stávající legislativy a požadavků na morální a etický kodex člena.

Činnost klubu se zaměřuje na problematiku chovu a poznání nebezpečných druhů zvířat konkrétně plazů a obojživelníků. Organizace zajišťuje svým členům i veřejnosti informační servis a v rámci klubu další aktivity s tím související. Prioritní zůstává nadále ochrana přírody a konání již tak dobře zavedených konferencí. Řada členů se věnuje publikační a přednáškové činnosti, osvětě a práci s dětmi a mládeží.

Medzi pravidelné akcie si tento klub môže kľudne zapísať Aktiv teraristů a herpetologů ve Svatošských skalách, publikační činnost, Občasník organizace karlovarských teraristů, vydávanie periodika Fauna Bohemiae Septentrionalis, ktoré založil Petr Voženílek.

Možno sa to bude niekomu zdať zbytočné, ale ako sa dozvedáme v Podmienkach prijatia nového člena, nie je to záležitosť pre každého.
1. Plnoletost
2. Doporučení alespoň jednoho člena KT – tzv. ručitele
3. Úspěšné absolvování standardizovaného vstupního pohovoru či testu po jednom roce členství

Nový člen prokáže své teoretické popř. praktické znalosti, zkušenosti a dovednosti. Pohovor či test bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

a) základní systematika podřádu Serpentes se zaměřením na toxické taxony
b) základní anatomické znalosti
c) bezpečnostní podmínky chovu, základní znalosti plazích toxinů a jejich účinků
d) první pomoc při uštknutí

* Nový člen bude se zněním otázek seznámen v den přijetí, čili jeden rok před zkouškou

4. Chovatelská zařízení uchazeče musí splňovat bezpečnostní požadavky pro chov jedovatých hadů

chovné nádrže bez možnosti úniku chovanců

nádrže označené druhovým jménem , počtem kusů a symbolem nebo nápisem označujícím nebezpečí

pro chov jedovatých hadů by měla být vyčleněna samostatná uzamykatelná místnost. Není-li to možné, je nutné použít alespoň uzamykatelné (a uzamykané !) nádrže a poučit členy domácnosti o možném nebezpečí.

chovatel musí mít k dispozici telefonní čísla na instituce, které jsou schopny poskytnout odbornou radu či pomoc

chovatel si musí být vědom, že chová nebezpečné druhy zvířat. Podle toho s nimi zachází a nikdy se nedopouští exhibicionismu nebo nebezpečného žertování

5. Žadatel by měl být zkušeným teraristou

Samozřejmostí by měla být praxe alespoň v chovu nejedovatých hadů.

V dnešnej dobe, keď čochvíľa možno sa v tlači dočítať o útoku jedovatého hada v teráriu sú tieto požiadavky viac než žiadúce.

Bohatá fotodokumentácia s mnohými odbornými článkami bude isto prínosom nielen pre chovateľov jedovatých hadov.

Veríme, že sa Karlovarskému klubu bude aj naďalej dariť.

Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 19.11.2008 23:04 | 0 komentárov | 2403x


Dátum: 19.10.2019 04:08:14
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/771