Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Pripravuje sa zimné sčítanie dravcov na Slovensku

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Už v januári sa Slovensko plánuje zapojiť do medzinárodných termínov zisťovania počtu a lokalít výskytu vybraných druhov dravcov. Dôvodom vybraného termínu je fakt, že najviac sa ich na našom území vyskytuje v tomto období, s oteplením začnú územie Slovenska opúšťať.

Odborníci sa v priebehu januára zamerajú na sčítanie haje červenej, orla kráľovského, sokola rároha a orliaka morského. Takto získané výsledky odborníkom pomáhajú pri plánovaní a presadzovaní konkrétnych opatrení na ochranu druhov. Rovnako dôležité je i zachovanie lokalít s dostatkom dostupnej potravy.

Zimné termíny avšak sú medzinárodne zosúladené. Okrem dravcov sa realizujú aj monitoringy vodného vtáctva. Evidujú sa tiež spoločné zimoviská myšiarok ušatých či nočné zhromaždiská kaní sivých. Spoločne nocujú i haje červené. Orliaky a haje prilietajú stráviť zimné obdobie na Slovensko zo severnej a strednej Európy. V roku 2017 bolo známe hniezdenie iba 11 párov hají a 21 párov orliakov.

Pri kontrole výskytu orla kráľovského a sokola rároha sa bude postupovať inak a svoju pozornosť odborníci zamerajú na hniezdne lokality známych párov. V teréne bude vyše 60 odborníkov.

Il.foto: © Peter HoffmannŠéfredaktor | 9.1.2018 10:54 | 0 komentárov | 128x


Dátum: 17.1.2018 06:27:13
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/7042