Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Olej z panvice nepatrí do kanalizácie. Ale kam s ním?

Článok zo sekcie Nápady pre Vás

obrázok Neviem, ako vy, ale ja si bez vyprážaných rezňov (najlepšie kuracích) neviem blížiace sa Vianoce ani len predstaviť. A zakaždým sa vynorí otázka čo s použitým olejom? Mám ho z panvice vyliať do spoločnej kanalizácie? Alebo kam s ním?

Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, problematika použitého oleja je pre našu prírodu viac než veľmi závažná a napriek tomu v súčasnosti na väčšine územia SR nevyriešená. Našťastie v niektorých mestách a obciach Slovenska sa touto otázkou úrady predsa len zaoberali. No informovanosť úradov smerom k obyvateľstvu je natoľko mizerná, že o nimi navrhnutom riešení len málokto tuší. Každopádne použitý olej (jedlý olej pochádzajúci z varenia) sa zbiera do uzatvárateľných plastových vedierok. Tie nosia obyvatelia podľa potreby na zberné dvory, alebo sú naplnené vedierka zbierané mobilným zberovým systémom priamo od prahu dverí z jednotlivých domácností podľa vopred stanoveného časového harmonogramu. V zahraničí, napríklad v susednom Česku, si na túto možnosť, navyše zadarmo, obyvatelia veľmi rýchlo zvykli a využívajú ju v plnom merítku. Za jeden rok sa na zberných dvoroch mesta Prahy vyzbieralo celkom 4,6 tony použitých potravinárskych tukov a olejov. O nakladaní s olejmi a tukmi musia dbať i reštaurácie. Tie musia mať zo zákona zaistené nakladanie s týmto odpadom a mať uzavretú zmluvu s niektorou zvozovou spoločnosťou, ktorá im za úplatu zaistí odvoz gastroodpadu.

Čo môžete urobiť pre prírodu Vy?

1. V úplne malých množstvách môžete použitý jedlý olej kompostovať aj na domácom kompostovisku. Olej je nevyhnutné dôkladne zmiešať so savým materiálom (slama, piliny...). Je dobré, ak je takýto kompost zakrytý proti dažďu, aby sa úplne predišlo vyplaveniu oleja do pôdy.

2. Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade u pracovníka, ktorý ma na starosť problematiku odpadov, či má obec / mesto vypracovaný systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kam ho môžete odovzdať. V prípade, že v obci / meste máte systém zberu opotrebovaných olejov zavedený, stačí sa do systému zapojiť. V prípade, že systém zberu v obci / meste zavedený nemáte, nasleduje krok č.2. a 3.

3. Zaobstarajme si nádobu, najlepšie takú, ktorá sa dá bezpečne uzavrieť. Môže to byť napr. PET fľaša (výhodné je mať aj lievik) alebo i nádoba – vedierko, v ktorých dovážajú do obchodných centier šaláty a vyhadzujú ich. Do nádoby nasypme akýkoľvek savý materiál (piesok, piliny, hobliny, natrhané kúsky novín...) a môžte sem začať vylievať použitý olej. Po vyliatí oleja napr. z panvice - ju ešte vytrite papierovou utierkou a až následne umyte vodou. Znečistenú utierku vložte do nádoby na olej alebo do mikroténového vrecka. Vrecko pred vyhodením pevne uzavrite. Ak sa nádoba naplní, uzavrite ju a vyhoďte ju do nádoby na komunálny odpad (preto vedierko nikdy nekupujte ale používajte odpadový materiál). Je pravda, že olej skončí na skládke alebo v spaľovni odpadov (teda nebude recyklovaný), ale je to lepšie riešenie ako by sa mal dostať do akejkoľvek vody. V žiadnom prípade nevylievajte olej do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja. Treba si uvedomiť, že 1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody!

4. Napíšte na váš obecný / mestský úrad alebo oslovte vašich poslancov obecného / mestského zastupiteľstva a vyzvite ich, aby urýchlene zabezpečili zber alebo aspoň zriadili miesto na zber použitého oleja vo vašej obci / meste.

5. Oboznámte svojich blízkych, známych, kolegov, spolužiakov atď. so správnymi spôsobmi nakladania s použitými olejmi.

(šč) a www.priateliazeme.sk
Il.foto: pixabay.comŠéfredaktor | 23.12.2017 09:37 | 0 komentárov | 890x


Dátum: 20.10.2019 04:49:50
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/6970