Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Nový druh rodu Thamnodynastes (Serpentes: Dipsadidae: Tachymenini) z Brazílie:Thamnodynastes phoenix

Článok zo sekcie Teraristika

obrázok Rod Thamnodynastes Wagler, 1830, je v súčasnosti zložený z devätnástich druhov viviparných a opistoglyfných hadov, vyskytujúcich sa prevažne v Južnej Amerike, od Kolumbie po Argentínu. Analýzy rozsiahlej sady údajov získaných z exemplárov z juhoamerických zbierok dokazujú prítomnosť jedného dovtedy neznámeho druhu, ktorý sa vyskytuje v strednej a severovýchodnej Brazílie. Ten bol neskôr vedecky popísaný ako Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, 2017. Nový druh sa odlišuje od všetkých druhov rodu unikátnou kombináciou znakov, vrátane 19 dorzálnych radov hladkých šupín, najmenším počtom subkaudálov a výraznou morfológiou sfarbenia.


Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, Montingelli & Zaher, 2017
SALAMANDRA. 53(3)

Thamnodynastes phoenix sp. n.
Thamnodynastes sp. 2 – Franco & Ferreira, 2002
Thamnodynastes sp. 2 – Hamdan & Lira-da-Silva, 2012
Thamnodynastes sp. 2 – Coelho, Souza, Weider, Pereira & Ribeiro, 2013
Thamnodynastes sp. – Guedes, Nogueira & Sawaya, 2014

Thamnodynastes phoenix sp. n. sa odlišuje od všetkých ostatných druhov rodu nasledujúcou kombináciou znakov: 19/19/15 chrbtových radov s hladkými šupinami; maximálne SVL 495 mm; maximálne TL 136 mm; ventrálne 133 až 159; sfarbenie ventrálnej časti hlavy tvorené extrémne drobnými tmavohnedými bodmi. Tmavá zóna sfarbenia sa zintenzívňuje na hranici medzi chrbtom a brušnou stranou, načrtávajúc jasný kontrast bočných a tmavých okrajov. Dva páry nespojených pozdĺžnych tmavých ventrálnych pruhov, ktoré sú tmavšie pri prechode z ventrálnej strany na bočné, s nápadnejším čiernym bodom na vrchole každej ventrálnej šupiny.

Thamnodynastes phoenix sp. n.
sa vyskytuje na otvorených savanách Brazílie, predovšetkým v oblasti Caatinga na severovýchode Brazílie, v štátoch Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte a Sergipe, ktoré sa rozprestierajú na enkláve Caatinga oblasti Jaíba, Minas Gerais. Zahŕňa aj oblasť Cerrado v strednej Brazílie v štátoch Goiás, Tocantins a Minas Gerais.

Pitva niekoľkých jedincov potvrdila viviparný reprodukčný spôsob rozomnožovania u tohto druhu, ako sa očakávalo pre druhy okolo kmeňa Tachymenini. Vzorka MZUSP 10462 (SVL 407 mm) vykazovala osem dobre vyvinutých embryí. Druh je prevažne suchozemský a nočný, za potravu mu slúžia žaby.

Etymológia: Druhový názov phoenix (gréčtina: Phoenix, Phoenix, fenik) tento druh získal na počesť mytologického vtáka, ktorý zomrie pri spálení a následne z popola vstane živý. Tento druhový názov potvrdzuje skutočnosť, že pôvodne vybraný holotyp druhu, ktorý bol použitý na vedecký popis druhu uhorel v ohni, ktorý zničil 90% herpetologickej zbierky Alphonsa Richarda Hogeho z Instituto Butantan 15. marca 2010. Niektoré exempláre, vrátane dvoch paratypov, boli ale zachránené a údaje, ktoré boli predtým získané zo stratených exemplárov, boli použité na vedecký popis nového druhu.

Francisco L. Franco, Vivian C. Trevine, Giovanna G. Montingelli and Hussam Zaher. 2017. A New Species of Thamnodynastes from the Open Areas of central and northeastern Brazil (Serpentes: Dipsadidae: Tachymenini). SALAMANDRA. 53(3); 339-350.

Preklad: (šč), VIVARISTA.skŠéfredaktor | 9.10.2017 12:58 | 0 komentárov | 294x


Dátum: 18.9.2018 17:56:38
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/6452