Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Memorandum MŽP SR má viac chrániť lesy

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Lepšie a intenzívnejšie chrániť naše lesy v chránených územiach chce Ministerstvo životného prostredia. Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) preto ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) predstavil návrh Národného memoranda o lese. To má poskytnúť rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Envirorezort okrem toho pripravuje aj zmenu zákona o ochrane prírody, aby sa posilnili jeho kompetencie pri ochrane prírody v chránených oblastiach.

V súčasnosti môže envirorezort prostredníctvom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR brániť ťažbe dreva takmer výlučne v bezzásahových zónach, teda v lokalitách v najprísnejšom piatom stupni ochrany. Na územiach s nižším stupňom ochrany len za predpokladu, že sa včas preukáže nutnosť ochrany vzácnych biotopov. Envirorezort ale pri súčasnej legislatíve nedokáže garantovať ochranu prírody a lesov.

Zmeniť to má spomínaná novela, ktorú by chcel Sólymos predložiť do legislatívneho procesu asi v prvej polovici budúceho roka. Má priniesť posilnenie bezzásahového režimu tak, aby sa o ťažbe na tomto území už neuvažovalo. Zároveň sa bezzásahové územia majú rozšíriť o ďalšie vzácne lokality. Ministerstvo plánuje sprísniť aj podmienky pri takzvanej náhodnej ťažbe v chránených územiach v druhom až štvrtom stupni ochrany. Dnes sa napríklad pri holoruboch z dôvodu kalamity nevyžaduje súhlas ŠOP SR. Po novom by štátni ochranári mali vstupovať do rozhodovacích procesov zásadnejším spôsobom.

Podobnú zmenu chce envirorezort dosiahnuť aj pri plánovanej ťažbe prostredníctvom programov starostlivosti o lesy. V súčasnosti môže ŠOP SR programy starostlivosti o lesy pripomienkovať, no jej pripomienky nie sú považované za zásadné, nemusia tak byť pri rozhodovaní akceptované. Pozícia štátnych ochrancov prírody sa má preto posilniť tak, aby pri schvaľovaní programov starostlivosti vedeli garantovať napríklad zachovanie vzácnych biotopov.

Lepšej ochrane lesov má pomôcť aj národné memorandum. To je výsledkom konzultácií v rámci i mimo rezortu životného prostredia. Má ambíciu vytvoriť základy nadrezortného prístupu k problematike lesov, ktorá presiahne striedanie volebných cyklov.

Desiatky odborníkov a mimovládnych organizácií tento mesiac opakovane vyzvali vládu, aby urýchlene podnikla okamžité a rázne kroky na zastavenia ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku. Problém vidia v "masívnej ťažbe" a výstavbe lesných ciest. Žiadajú, aby sa zvýšila rozloha prísne chránených území.

Il.foto: (šč), VIVARISTA.skŠéfredaktor | 27.9.2017 09:43 | 0 komentárov | 1224x


Dátum: 6.7.2022 09:27:24
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/6382