Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Sierra Leone, 13.4.1988, čistá

Článok zo sekcie Vivaristika na známkach

obrázokVivaristika na známkach V roku 1988 vyšla po všetkých stránkach jedinečná a navyše aj krásna kolekcia sladkovodných rýb, ktoré poznáme aj z našich akvárií, vydaná ako posledná filatelistická kolekcia tesne pred definitívnym ukončením činnosti Format International Security Printers Ltd. pre Gambiu. Spoločnosť následne šla do konkurzu a zanikla. Našťastie, kolekcia známok sa zachovala a robí radosť mnohým námetovým filatelistom.Kolekciu tvorí päť druhov rybiek, ktoré sú nám známe aj z našich akvárií. Niektorý druh medzitým zmenil svoj rodový názov, ale všetky sa vo voľnej prírode vyskytujú aj vo vodách Sierra Leony. Kaprozúbka Callopanchax occidentalis bola vedecky popísaná Clausenom v roku 1966 a obýva aj Libériu a Guineu. Druhá kaprozúbka je druh Epiplatys annulatus Boulenger, 1915 obývajúca vody nielen Sierra Leone, ale aj Libérie. Cichlidy zastupuje veľmi atraktívny červený Hemichromis bimaculatus Gill, 1862, obývajúci rieky Níl, Kongo a Kamerun. Medzi akvaristami veľmi dobre známy a mimoriadne atraktívny druh je Pantodon buchholzi, ktorého Peters opísal v roku 1877 a jeho domovinou je Nigéria, jazero Čad, Kamerun, panva Ogowe a Konžská, horné Zambezi, Benin a Sierra Leone. Posledným druhom, ktorý je súčasťou kolekcie je characida Alestes longipinnis (súčasný jej názov je Brycinus longipinnis (Günther, 1864) vyskytujúca sa vo vodách Ghanay, delte rieky Niger a Sierra Leone.

Sierra Leone, dlhý tvar Sierraleonská republika je štát v západnej Afrike. Zem dostala v roku 1460 portugalské meno Serra do Leão podľa tvaru pobrežných hôr pripomínajúcich levie zuby. Po roku 1500sa na mapách objavila španielska obnova názvu Sierra Leona. Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinoua ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains (1 948 m n. m.). Pozdĺž pobrežia sa tiahne nížinný pás močiarov a lagún a za ním je široká úrodná aluviálna nížina. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebí s bohatými letnými zrážkami (až 4 000 milimetrov ročne), s vlhkými tropickými lesmi a savanami, na pobreží s mangrovovými porastmi. V hlavnom meste je priemerná teplota najteplejšieho mesiaca apríl 28 stupňov celzia. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou, medzi najväčšie rieky patria Seli, Sewa a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Sherbro.


10 Leones Sierra Leone 1984


20 Leones Sierra Leone 1984

Prvými obyvateľmi boli pravdepodobne Bulomovia. V 14. a 15.storočí migrovali do Sierry Leone kmene Mende a Temne. Pred príchodom Európanov existovala na tomto území celá rada drobných kráľovstiev. Pobrežné oblasti objavili Portugalci pod vedením Alvara Fernandeza v roku 1447, ale podrobnejšie bolo toto územie preskúmané až v roku 1467 Pedrom da Cintra. V roku 1495 Portugalci zriadili pevnosť na mieste dnešného hlavného mesta. Brehy však stále navštevovali námorní lupiči a otrokári. V roku 1787 založili britskí filantropi Freetown ako domov pre oslobodených otrokov, ktorí tam boli dopravení z Anglicka, Nového Škótska a Jamajky. Roku 1808 sa Freetown stal britskou kolóniou a okolité oblasti boli v roku 1868 prehlásené britským protektorátom. Od 40. rokov 20. storočia, kedy sa rozširovalo silné protibritské národné osloboditeľské hnutie, Sierra Leone vyhlásila nezávislosť v rámci Commonwealthu (27. apríl 1961). V roku 1967 vojenský prevrat vedený Charlesom Blakeom predal kontrolu v zemi vojenským zriadencom. V apríli o rok neskôr bola civilná vláda obnovená a 22. apríla 1971 bola vyhlásená republika s prvým prezidentom Siakom Stevensom. V roku 1978 bola prijatá nová ústava a bol zavedení systém vlády jednej strany.

Táto krásna kolekcia môže obohatiť súkromnú zbierku každého milovníka živej prírody alebo filatelistu zameriavajúceho sa na vivaristiku vo filatélii.

Vyobrazený druh (podľa údajov na segmentoch kolekcie):

Roloffia occidentalis - Golden Pheasant – Le 3
Epiplatys annulatus – Banded Tootharp – Le 10
Hemichromis bimaculatus – Jewel Fish – Le 20
Pantodon buchholzi – Butterfly Fish – Le 35
Alestes longipinnis – African Longfin – Le 65Zo zbierok Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 11.9.2016 06:53 | 0 komentárov | 2320x


Dátum: 7.7.2020 18:57:36
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/5358