Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 736/2015

Článok zo sekcie Na Slovensku

obrázok zo 7. mája 2015 (uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 117 z 8. mája 2015), ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie. Tu je k dispozícii dané nariadenie vo forme PDF v slovenčine

(Nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku Európskej únie).

Foto: Štefan Čambal, VIVARISTA.sk



Šéfredaktor | 15.1.2016 15:49 | 0 komentárov | 2187x


Dátum: 29.1.2020 08:26:36
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/4646