Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Nový prírodovedný náučný areál Devínska kobyla je prínosom aj pre prírodu

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Prírodný klenot Bratislavy - Devínska kobyla v týchto dňoch získa nový prírodovedný náučný areál. Ten v sebe zahŕňa nielen informačné tabule, ktoré majú za úlohu návštevníka oboznámiť s jedinečnosťou prírodných spoločenstiev, ale upozorňujú ho na ich zraniteľnosť, ohrozenie a potrebu aktívnej ochrany. Náučný areál oživujú aj interaktívne drevené prvky, paleochodník a informačné tabuľky k zaujímavým druhom tu sa vyskytujúcim.

Devínska Kobyla je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít a vedie ňou niekoľko turistických chodníkov. V predchádzajúcich rokoch pribudli v území informačné tabule približujúce geológiu tohto jedinečného miesta, no o prírodných hodnotách tohto územia poskytovalo strohé informácie len niekoľko starších informačných tabúľ. Pritom práve výskyt vzácnych druhov a biotopov či už stepných, lúčnych, lesných, alebo skalných, prispel k tomu, že územie bolo v roku 2004 zaradené do Európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Realizácia nového areálu trvala niekoľko rokov, pričom jeho súčasťou je lesný chodník, stepný chodník, paleontologické ihrisko, hmyzí kút a aj salaš. Náučný areál realizovala organizácia DAPHNE - IAE, v rámci projektu LIFE+ Príroda Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava, na ktorom spolupracuje s organizáciou BROZ a Štátnou ochranou prírody. Na realizácii chodníka sa podieľali aj Lesy SR. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a MŽP SR a sčasti aj z projektu Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorý podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU).

Ilustračné foto: www.commons.wikimedia.orgŠéfredaktor | 29.9.2015 16:34 | 0 komentárov | 1317x


Dátum: 4.3.2021 07:10:28
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/4261