Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Galvani Luigi (*9. září 1737 v Boloni, Itálie– †4. prosince 1798 tamtéž)

Článok zo sekcie Žabčonoviny

obrázokPřírodovědci, kteří změnili svět Byl to italský lékař (anatom, fyziolog) a fyzik. Proslavil se hlavně svými pokusy s živočišnou elektřinou na žábách. Jak zjistil, jejich svalstvo reaguje na vnější elektrické podněty. Z toho vyvodil, že neznámý faktor, který se šíří cez nervy a působí reakci svalů, by mohl být elektrické povahy, a tedy že svaly a nervy mohou produkovat elektrický proud.
Galvani původně zamýšlel studovat ale teologii a tak se stát řeholníkem. Až na tlak rodiny si tento záměr nechal rozmluvit a vrhl se na studium literatury a filosofie. V roce 1755 na doporučení svého otce začal studovat na univerzitě v Boloni lékařství a filosofii. Až později se zaměřil na studium anatomie a porodnictví. V roce 1762 získal doktorát lékařství, kdy obhájil disertaci De ossibus a v té se zabýval vznikem a vývojem kostí. Byl úspěšným lékařem a od roku 1762 působil na této univerzitě jako profesor lékařství. Galvani byl průkopníkem moderního porodnictví. Byl prvním fyziologem, který zkoumal elektrické jevy při pohybech svalů.V roce 1771 (podle jiných zdrojů r. 1780) objevil, že svaly mrtvých žab se po zásahu jiskry statické elektřiny stahují. Později zjistil, že svaly se stahuji i tehdy, když se jich dotýká bimetalickým obloukem. Tento fyziologický jev dostal název „galvanismus“. Galvani se domníval, že objevil zvláštní druh elektřiny - „živočišnou elektřinu”, elektrické fluidum, které nervy roznášejí do svalů, přičemž svaly samotné tuto elektřinu i generují. Pro Galvaniho byla elektřina neoddělitelná od života, od živých tvorů. Alessandro Volta, Galvaniho současník a oponent, považoval takový vitalistický výklad za nesprávný. Vyslovil domněnku, že živočišná elektřina má fyzikální základ, že jejím zdrojem a příčinou je chemická reakce dvou kovů. Úsilí dokázat tuto svou koncepci přivedlo Voltu později k sestrojení prvního elektrického článku – Voltova sloupu, který generoval elektřinu prostřednictvím chemické reakce. Jak se později ale ukázalo, Volta i Galvani se mýlili, když Galvani hájil existenci „živočišné elektřiny“ a naopak, když Volta byl přesvědčen, že každý elektrofyziologický efekt je způsoben dotykem dvou předmětů z různého kovu. V následujících letech se Galvani věnoval přednáškám o porodnické a chirurgické praxi. Ale v roce 1794, pár let před svou smrtí, se k diskusii vrátil.Anonymně vydal spis Dell' uso e dell' attivitá dell' arco conduttore nelle contrazioni de' muscoli, kde popsal svalové kontrakce vznikající bez použití jakéhokoliv kovu. Samotnou svalovou kontrakci se mu podařilo vyvolat tím, že spojil sval jedné žáby s nervem jiné. Tak dokázal, že organická tkáň je schopna produkovat elektrický proud nezávisle na jakémkoliv vnějším zdroji.Když v roce 1795 obsadila Napoleonova vojska Itálii, byl pro svůj nesouhlas s francouzskou okupací a odmítnutí přísahat na novou ústavu zbaven profesury a vyhnán z univerzity. Později mu bylo s přihlédnutím k jeho vědeckým zásluhám dovoleno opět působit na univerzitě. Velice krátce poté ale Galvani předčasně umírá v úplné bídě ve věku 61 let. Je pochován v kostele Corpus Domini v Boloni. V místních kronikách se uchovaly zápisy, jak hluboce se jeho smrt obyvatel města dotkla.
Je po něm pojmenován měsíční kráter Galvani.

(šč), VIVARISTA.sk
Foto: www.cs.wikipedia.org, www.rugusavay.com, www.pinterest.com a súkromná filatelistická zbierka (šč)Šéfredaktor | 25.7.2015 09:59 | 0 komentárov | 5382x


Dátum: 31.3.2023 11:48:21
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/4049