Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Jurčo Štefan: Prvá kniha o chichotavých a cudzokrajných hrdličkách

Článok zo sekcie Literatúra

obrázokZ knižnice chovateľa exotov Ako už samotný názov tejto počtom strán neveľkej, no obsahom poskytnutých informácií vzácnej príručky napovedá, ide o celkom prvú publikáciu na Slovensku. Navyše z pera chovateľa, ktorý sa dlhé roky zaoberal chovom a šľachtením chichotavých a cudzokrajných hrdličiek. Na 33 stranách knižky, ktorú vydal SZCHO – ZO Bratislava, Slovany v roku 1996 sa čitateľ dozvie o pôvode, chove, kŕmení i napájaní týchto čoraz častejšie vyhľadávaných a chovaných vtákov, no v knižke sa dočíta aj o ich rozmnožovaní, obrúčkovaní, hygiene chovu a štandardov i výskytu častých ochorení.Plusom tejto knižky sú aj čiernobiele a farebné fotografie od samotného autora i jeho nemeckého kolegu H.D.Frische, na ktorých sú zachytené hrdličky chichotavé, hrdličky poľné a senegalské, ako aj ich jednotlivé štandardy. Chovateľ sa v samotnom texte dozvie mnoho užitočných a podnetných informácií o chove hrdličky senegalskej, poľnej, kapratej, galapážskej, vínovočervenej, karolínskej, záhradnej, cejlónskej a východnej palmovej chichotavej to najpodstatnejšie.Knižôčku uzatvára aj podrobný prehľad o používaní jednotlivých krmív pre cudzokrajné hrdličky a autorov doslov, v ktorom vyslovuje svoje prianie o napísaní ďalšej knižky o chichotavých a cudzokrajných hrdličkách, ktorá by priniesla hlbšie informácie aj o chove ďalších cudzokrajných holúbkov v slovenčine.Treba ale, žiaľ, poznamenať, že takáto knižka v slovenčine na napísanie stále ešte len čaká. Snáď raz sa toto neskromné prianie nielen samotného autora Štefana Jurču naplní.

Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠéfredaktor | 28.7.2014 09:59 | 0 komentárov | 937x


Dátum: 11.12.2018 01:33:06
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/3209