Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Aktuálne znenie príloh dohovoru CITES

Článok zo sekcie Na Slovensku

obrázokS dôrazom na obojživelníky, plazy i hmyz a cicavce Aktuálne znenie príloh dohovoru CITES so zmenami prijatými na 14. konferencii CITES konanej v dňoch 3. - 15. júna 2007 v Haagu.

Zmeny v prílohách nadobudli účinnosť 13.9.2007.

Zmeny:

Živočíchy

• Populácia druhu Melanosuchus niger vyskytujúca sa v Brazílii bola preradená z prílohy CITES I do prílohy CITES II
• Rod Nycticebus spp. bol preradený z prílohy CITES II do prílohy CITES I
• Poddruh Heloderma horridum charlesbogerti bol preradený z prílohy CITES II do prílohy CITES I
• Druhy Gazella cuvieri, Gazella leptoceros boli preradené z prílohy CITES III do prílohy CITES I
• Čeľaď Pristidae spp. (okrem druhu Pristis microdon) bola zaradená do prílohy CITES I
• Druh Pristis microdon bol zaradený do prílohy CITES II (za účelom povolenia medzinárodného obchodu výlučne pre akváriá pre účely ochrany daného druhu)
• Druh Anguilla anguilla bol zaradený do prílohy II (platnosť zaradenia odložená o 18 mesiacov, teda platné až od 13.3.2009)Šefredaktor | 1.9.2007 19:36 | 0 komentárov | 3777x


Dátum: 25.2.2020 06:42:57
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/287