Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Vedci potvrdili biodiverzitu jašterov Qataru

Článok zo sekcie Teraristika

obrázok Autori tento práce publikovali len nedávno komplexný zoznam druhov jašteríc a jašterov, ktoré sa vyskytujú na lokalite Qatar. Tieto údaje sú založené na základe dvoch terénnych výskumov v rokoch 2012 a 2013, na ktoré boli aplikované QND95/Qatar National Grid s mriežkou 10 × 10 km štvorcov určených pre mapovanie výskytu. Takto získané výsledky dokladajú výskyt 21 druhov jašteríc a jašterov na lokalite Qatar, z ktorých je 15 druhov uvedených aj v poslednej správe o biodiverzite tejto lokality, ktorá prebehla v roku 2004. Podľa oboch správ je najhojnejším rodom tejto lokality rod Gekkonidae s deviatimi druhmi (Bunopus tuberculatus, Cyrtopodion scabrum, Hemidactylus robustus, H. flaviviridis, H. persicus, Stenodactylus arabicus, S. slevini, S. doriae, Pseudoceramodactylus khobarensis), za ním nasleduje rod Lacertidae so štyrmi druhmi (Acanthodactylus schmidti, A. opheodurus, Mesalina brevirostris, M. adramitana), rod Agamidae s tromi druhmi (Trapelus flavimaculatus, Uromastyx aegyptia, Phrynocephalus arabicus), rod Scincidae s dvoma druhmi (Scincus mitranus, Trachylepis septemtaeniata) a rod Varanidae (Varanus griseus), rod Sphaerodactylidae (Pristurus rupestris) a rod Trogonophiidae (Diplometopon zarudnyi). Druhová biodiverzita sa pohybovala naprieč Qatarom medzi jedným a jedenástimi druhmi na štvorec mriežky. Napriek tomu sa vedci ale domnievajú, že tento výpočet druhov jašterov nie je úplný a sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré len potvrdia, že druhový i rodový výskyt herpetofauny v Perskom zálive je ešte väčší.

Dan Cogălniceanu, Aurora M Castilla, Aitor Valdeón, Alberto Gosá, Noora Al-Jaidah, Ali Alkuwary, Essam O. H. Saifelnasr, Paloma Mas-Peinado, Renee Richer and Ahmad Amer Mohd Al-Hemaidi. 2014. A Preliminary Report on the Distribution of Lizards in Qatar. ZooKeys. 373: 67–91.

Preklad: (šč), VIVARISTA.sk
Ilustračné foto z filatelistickej zbierky (šč)Šéfredaktor | 6.2.2014 11:49 | 0 komentárov | 1570x


Dátum: 23.4.2021 07:27:02
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/2827