Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


FORPUS-klub, KLUB CHOVATELŮ PAPOUŠÍČKŮ Čech a Slovenska

Článok zo sekcie Oficiálne stránky

obrázokPredstavujeme Možno sa to nezdá, ale skutočná vivaristika v plnom význame tohto slova nie je len o chove akváriových či teráriových živočíchov. Zaraďujeme sem aj chov malých primátov, cicavcov, hlodavcov, no i exotického vtáctva.
Mnoho z nás sa v detstve či aj v súčasnosti zaoberá popri chove živočíchov v akváriách či teráriách aj chovom nemenej zuajímavého exotického vtáctva. A v dobe, keď každý bojuje o priestor na chov čohokoľvek živého sa akosi podvedome uprednostňuje chov na priestor nenáročného druhu živočícha. Takým je aj rod Forpus. Pozrime sa na klub, ktorého webové stránky nájdeme na adrese http://www.forpus-klub.cz/ trošku zblízka.

FORPUS klub je klub chovatelů a příznivců papoušíčků založený 30.11.2010. Jeho cílem je snaha o podporu chovu papoušíčků v Česku a na Slovensku. Záměrem chovatelů sdružených v klubu je například:
prezentovat své zkušenosti s chovem těchto malých velkých papoušků na tomto webu,
prohlubovat kontakty s podobně zaměřenými kluby v zahraničí, zejména v Nizozemí a získávat tak kvalitní papoušíčky do chovu,
pořádat setkání chovatelů, výstavy a burzy,
vyměňovat si zkušenosti z chovatelské praxe,
vyměňovat si ptáky do chovu,
chránit papoušíčky před mezidruhovým křížením,
zvýšit oblibu těchto papoušíčků v Čechách a na Slovensku a tím zvýšit zájem o vlastní odchovy,
nabízet členům klubové kroužky a klubové vizitky.
FORPUS klub byl založen přípravným výborem ve složení RNDr. Martin Smrček, Ing. Pavel Kubíček, Miloslav Víšek a Jan Bříza. V tomto složení jsme se sešli při Exotice v Lysé nad Labem a připravili jsme stanovy klubu. Občanské sdružení FORPUS klub, o.s. jsme 30.11.2010 zaregistrovali na Ministerstvu financí.
První členská (ustavující) schůze se uskutečnila v neděli 9. ledna 2011 v Přerově. Schválila výbor klubu, který má následující složení:
RNDr. Martin Smrček, předseda klubu
Peter Hok, místopředseda
Ing. Pavel Kubíček, jednatel a matrikář
Miloslav Víšek, ekonom
Peter Adámek, člen výboru

Pekne ladená a zaujímavými informáciami nabitá webstránka FORPUS klubu okrem toho prináša aj podrobný popis druhov týchto drobných papagájikov, ktorí si čoraz častejšie nachádzajú svoju cestu do príbytkov chovateľov. A to je nesporne pozitívum.
V sekcii Odchov si záujemca môže prečítať aj čo to o optimálnych podmienkach ich chovu, ako má vyzerať vhodné chovateľské zariadenie, čím tieto drobné papagájiky kŕmiť, ako ich mlaď ručne dokrmovať a aké sú úskalia ich chovu.
Genetika prišla aj medzi chovateľom exotov a tak nechýbajú ani farebné mutácie. Tomu napomáha i bohatá fotodokumentácia rôznych druhov a ich farebných foriem.
O nesporne bohatej činnosti Klubu svedčí i množstvo informácií, článkov v sekciách Novinky a Články, zajímavosti.
Ktorýkoľvek klub tvoria predovšetkým jeho členovia. A s nimi máme možnosť sa zoznámiť, nájsť na nich kontakt aj prostredníctvom sekcie Členové FORPUS klubu. Tu nájdeme údaje aj o ich domácom chove.
Zaujímavosťou a určite aj vhodnou pomôckou sú doporučené ceny týchto papagájikov.
Nechýba ani diskusia, kde si chovatelia môžu vymieňať svoje skúsenosti, názory medzi sebou.

Je pozitívum, že takýto Klub má svoju webovú stránku a pomocou nej dá o sebe vedieť čo možno najširšiemu okruhu chovateľov exotov. Dôkazom toho, že medzi členmi FORPUS Klubu nájdeme aj mnoho chovateľov zo Slovenska je fakt, že som sa s plagátom či informačným panelom FORPUS Klubu stretol aj na exotárskej burze v Nitre. A to je len dobre.

Štefan Čambal, VIVARISTA.sk
Šéfredaktor | 14.12.2013 13:52 | 0 komentárov | 3920x


Dátum: 1.12.2020 15:09:46
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/2696