Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Kazachstan (1994), čistá

Článok zo sekcie Vivaristika na známkach

obrázokVivaristika na známkach Po ilustrátorskej stránke veľmi vydarená kolekcia predstavujúca pôvodnú domácu herpetofaunu Kazachstanu bola vydaná v roku 1994. Nechýbajú ani domorodé názvy.

Kazachstan, dlhý tvar Kazašská republika, je štát v strednej Ázii. Bývalá republika ZSSR, teraz člen SNŠ. Hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkmenistanom, Ruskom a Čínou. V Kazachstane sa nachádza kozmodróm Bajkonur.

Prírodné podmienky [úprava]Kazachstan je 9. najväčšia krajina na svete. 2. najväčšia krajina bývalého ZSSR. Rozkladá sa medzi Altajom a Volgou a medzi Západosibírskou nížinou a ťan-šanom. Povrch krajiny je v prevažnej miere rovinatý, pohoria zasahujú iba okrajovo iba na juhu a východe. Na západe sa rozprestiera Kaspická nížina. Nevysoký a veľmi rozrušený masív Mudžogary a plošina Usťurt ju oddeľujú od Turanskej nížiny. Severná časť Turanskej nížiny zasahujúca do Kazachstanu je tvorená púšťami Kyzylkum, Veľké a Malé Barsuki, Priaralský Karakum a Mujunkum. Centrálnu časť krajiny vypĺňa Kazašská plošina, ku ktorej sa pripája Turgajská plošina a na severe okraje Západosibírskej nížiny. Horskú časť krajiny tvoria okrajové chrbty ťan-šanu. Pozdĺž východných hraníc sa rozkladajú tri osobitne vysoké horské masívy: Džungársky Alatau, Tarbagataj a Altaj, oddelené zníženinami. Najvyšším vrchom Kazachstanu je Chan-Tengri v ťan-šane, vysoký 6995 m.

Kazachstan je bohatý na nerasty. Z rúd je významná meď, ktorá sa ťaží v Kazašskej plošine. Ložiská polymetalických rúd sú na Altaji a v pohorí Džungársky Alatau. Kazachstan má tiež ložiská chromitov, niklových a kobaltových rúd, bauxitu (Turgajská plošina), zlata i železa (Kustanajská oblasť) a mangánu (Marganec). Z ložísk palív vyniká Karagandská kamenouhoľná panva, ústie rieky Emby alebo polostrov Mangyšlak (ropa). Kazachstan má výrazné kontinentálne suché podnebie s výrazným letom a zimou. Riečna sieť je riedka. Rieky sú prevažne v okrajoch republiky: Irtyš, Ural, Syrdarja a iné. V krajine je veľa mineralizovaných jazier: Aralské, Balchaš, Alakoľ. V krajine nájdeme niekoľko rastlinných a pôdnych pásiem najsevernejšie sa nachádza lesostep s černozemami, južnejšie sa nachádzajú stepi s čoraz menej úrodnými pôdami, ktoré postupne prechádzajú do polopúšte miestami až púšte.

Séria zobrazuje kresby týchto druhov (uvedené podľa údajov na známkach):

Varanus griseus - aršík - 10.00
Agrionemys horsfieldi - 1.00
Phynocephalus mystaceus - 1.20
Agkistrodon halys - 2.00
Teratoscincus scincus - 3.00
Trapelus sanguinolenta - 5.00
Ophisaurus apodus - 7.00Zo zbierok Štefan Čambal, VIVARISTA.skŠefredaktor | 23.8.2007 17:10 | 0 komentárov | 4003x


Dátum: 24.1.2020 20:25:34
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/239