Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Novela CITES zmenila poplatky

Článok zo sekcie Na Slovensku

obrázok Dňa 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona CITES (zákon č. 447/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Pre občanov okrem iného prináša aj zmeny vo výške správnych poplatkov za podávanie žiadostí.

Novela zavádza rovnaké správne poplatky pre fyzické a právnické osoby za podanie žiadosti na vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz, žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov. Zároveň sa zavádza aj správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov na účely nezameniteľného označenia vtákov.
Znenie novely zákona CITES, a teda aj nové správne poplatky je možné nájsť na http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi/2012c108z447_novela.pdfŠéfredaktor | 28.1.2013 19:16 | 0 komentárov | 3555x


Dátum: 25.2.2020 06:49:35
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/2204