Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Stálá akvarijní výstava v Brně

Článok zo sekcie Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")

obrázok Na vzniku Stálé akvarijní výstavy Zoologické zahrady města Brna (SAV) se podstatnou měrou podílela dlouholetá tradice akvaristiky v Brně. Její začátky se datují od roku 1907, kdy byl v moravské metropoli založen akvaristický a teraristický spolek Cyperus. Dosažené chovatelské úspěchy by nebyly nikdy úplné, pokud by se s nimi nemohla seznámit široká veřejnost, nejprve populární a později odbornou formou. Zpočátku se vystavování ryb odehrávalo jako ojedinělá i když hojně navštěvovaná a tedy i úspěšná, leč časově omezená akce. Později však odborníci dospěli k závěrům, že je nutné zajistit dlouhodobou prezentaci výsledků akvaristiky i teraristiky a současně co nejširší veřejnosti poskytovat odbornou poradenskou pomoc. Tyto záměry realizovali autoři Stálé akvarijní výstavy v Brně. Využití odborných zkušeností, ale také citlivý přístup architektů při včleňování expozice do historických prostor staré brněnské radnice umožnilo, aby byla 3. dubna 1969 předána SAV nejširší veřejnosti.

Jedinečnost barev a tvarů

Stálá akvarijní výstava Zoo Brno je výjimečná už tím, že relativně na malém prostoru (cca 76 m2) představuje v centru města v 65 nádržích početné zástupce mořských i sladkovodních ryb a rostlin, některých obojživelníků, plazů a členovců téměř z celého světa. V třicetileté historii SAV stojí za zmínku aktivity roku 1975. V něm došlo k další úpravě vnitřního prostoru a vznikla odchovna a přípravna krmiv. V roce 1996 bylo zřízeno první veřejně přístupné mořské akvárium v Brně. V návaznosti na jeho vybudování a postupným získáváním chovatelských zkušeností narostl počet expozic s další mořskou tématikou. Můžeme zde například vidět zástupce ryb ostencovitých, sapínovitých, klaunů a dalších. V roce 2000 a poté ještě v roce 2008 došlo také k přestavbě 850 litrové nádrže s korály, která patří k největším atrakcím. V roce 2009 byla nově zřízena expozice "Tropický deštný prales". V současnosti se na SAV nachází 65 expozičních nádrží, z toho je 33 o objemu 86 litrů v nejstarší části výstavy zvané rotunda s kruhovým půdorysem, 15 je součástí expozice tropický deštný prales , v nichž jsou umístěni členovci a obojživelníci, a ostatních nádrží o objemech několika set litrů (z nich jsou 2 mořské). V sezóně (květen až říjen) můžete na SAV také vidět venkovní nádrž s okrasnými kapry a karasi.

Na konci roku 2009 bylo chováno 776 zvířat 124 druhů, z toho 180 jedinců bezobratlých 34 druhů, 2 paryby 1 druhu, 661 ryb 81 druhů, z toho 561 jedinců 74 druhů sladkovodních a 10 jedinců 7 druhů mořských, 16 obojživelníků v 5 druzích, 5 plazů 2 druhů a 2 ptáci 1 druhu. V budoucnu chceme obměňovat kolekci chovaných druhů ryb a dalších živočichů tak, aby byla vždy přitažlivá pro návštěvníky.

Gotické sklepení

Součástí Stálé akvarijní výstavy jsou podzemní gotické prostory. Zde jsou periodicky prezentovány práce s tematikou přírody, například fotografie, obrazy, různé sbírky (lastur) a další.

Výukové programy

V prostorách akvarijní výstavy probíhají také výukové programy. Tyto programy jsou vhodné pro I. a II. stupeň základních škol a lze si je telefonicky domluvit. Jsou zaměřeny na obecnější problematiku bezobratlých a obratlovců a na detailnější informace o chovaných zvířatech.

VSTUPNÉ NA STÁLOU AKVARIJNÍ VÝSTAVU
rodina (2 dospělí + 2 děti) 75,- Kč
dospělí 30,- Kč
senioři, studující (ISIC, ALIVE)
děti 3-15 let, ZTP dospělí 15,- Kč
skupina dětí (3-6 let) - mateřské školy, jesle 10,- Kč
děti do 3 let, ZTP/P (včetně doprovodu), ZTP - senior, dítě 3-15 let, student, doprovod skupina (1 osoba na 10 osob) zdarma

Při předložení vstupenky ze SAV máte nárok na 20 % slevu na vstupném do Zoologické zahrady města Brna.

Otevírací doba
Otevřeno denně
pondělí až neděle 9.30 - 17.00 hod


Kontakt:
Stálá akvarijní výstava, Radnická 6, 602 00 Brno
tel.: 725 322 844
Šéfredaktor | 21.6.2010 22:38 | 0 komentárov | 4266x


Dátum: 7.12.2022 04:37:10
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/1545