Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Philothamnus chifunderai - nový druh zo strednej a východnej Afriky

Článok zo sekcie Teraristika

obrázok Philothamnus chifunderai Greenbaum, Pauwels, Gvoždík, Vaughan, Chaney, Buontempo, Aristote, Muninga & Engelbrecht, 2023 bol vedecky popísaný na základe nedávnej molekulárnej fylogenézy afrických tzv. zelených hadov, ktorá naznačuje, že geograficky rozšírený druh Philothamnus carinatus zahŕňa aspoň dve odlišné línie.

Vedci teda využili integratívny taxonomický prístup s morfologickými a genetickými údajmi na zosúladenie taxonomického stavu týchto kryptických línií, vrátane nedávno opísaného taxónu P. brunneus zo západnej Afriky. Sekvenovali tri mitochondriálne (16S, cyt b a ND4) a dva jadrové (c-mos a RAG1) gény z niekoľkých stredoafrických populácií P. carinatus a skombinovali získané údaje s inými blízko príbuznými druhmi, aby odvodili maximálnu pravdepodobnosť fylogenetického stromu s IQ -STROM. Ich výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré ukázali, že P. porov. carinatus populácie z Demokratickej republiky Kongo (DRC) predstavujú kryptickú líniu, ktorá sa líši od P. carinatus sensu stricto v Kamerune, Stredoafrickej republike, Rovníkovej Guinei (vrátane ostrova Bioko), Gabone, východnej Nigérii, Konžskej republike. V cih preferovanom strome sa P. brunneus (obmedzené na molekulárne údaje 16S) javí ako relatívne dlhá vetva v stredne podoprenom klade s P. carinatus sensu stricto, zatiaľ čo P . porov. populácie carinatus zo severnej Angoly a východnej Afriky (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda) boli opísané ako nový druh. Možná hybridná populácia medzi juhovýchodným Kamerunom a severozápadnou DRC je v súlade s rastúcim množstvom dôkazov, ktoré naznačujú, že rieka Ubangi môže predstavovať oblasť hybridnej zóny.

KEYWORDS: Congo River, Ubangi River, Congo Basin, endemismPhilothamnus chifunderai
severná Angola, väčšina DRC, a východná Africa (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania a Uganda)

Eli Greenbaum, Olivier S. G. Pauwels, Václav Gvoždík, Eugene R. Vaughan, Teslin Chaney, Michael Buontempo, Mwenebatu M. Aristote, Wandege M. Muninga and Hanlie M. Engelbrecht. 2023. Systematics of the Thirteen-scaled Green Snake Philothamnus carinatus (Squamata: Colubridae), with the Description of A Cryptic New Species from Central and East Africa. African Journal of Herpetology. DOI: 10.1080/21564574.2023.2245840

preklad: (šč), VIVARISTA.skšefredaktor | 19.9.2023 17:56 | 0 komentárov | 295x


Dátum: 15.6.2024 19:20:33
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/14193