Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Ochrana přírody 3/2022

Článok zo sekcie Literatúra

obrázok Obsah
Úvodem
František Pelc 1
Z naší přírody
Je to už půl století . . . . . . . . . . . .2
Pavel Benda
Ohlédnutí za 50 lety existence chráněné
krajinné oblasti Labské pískovce 4
Petr Bauer, Pavel Benda, Handrij Härtel
Složená krajina . . . . . . . . . . . . . .8
Václav Cílek
Péče o přírodu a krajinu
Krajina Českého Švýcarska a Labských
pískovců v proměnách času 12
Jitka Elznicová, Dana Vébrová, Johana
Zacharová, Jana Müllerová
Nevítané umělecké výtvory v Národním
parku České Švýcarsko . . . . . . . .18
Jakub Šafránek
Právo v ochraně přírody
Třicet let zákona na ochranu přírody
a krajiny . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Svatomír Mlčoch, Eva Mazancová
30 let ochrany přírody a krajiny
v judikatuře Ústavního soudu ČR 24
Vojtěch Stejskal
Názory a polemika
Odpovědnost přijměme, ale na základě dat
a s rozmyslem 27
Michael Hošek, David Storch
Výzkum a dokumentace
Poslední lovci, rybáři a sběrači.
Interdisciplinární archeologický výzkum
v Českém Švýcarsku 32
Jiří Svoboda
Zaměřeno na veřejnost
Poznávací hra pro návštěvníky a další akce
k 50 letům CHKO Labské pískovce 36
Jarmila Judová
Rozhovor
Rozhovor s Wernerem Hentschelem 38
Tomáš Salov
Z historie ochrany přírody
Stoletá historie zákonné úpravy ochrany
přírody v České republice 40
Pavel Pešout
Mezinárodní ochrana přírody
Předsednictví České republiky v Radě
Evropské unie je za dveřmi . . . . . .45
Ladislav Miko, Jan Plesník
KULÉR
Zprávy / Aktuality / Oznámení I
Názory a polemika . . . . . . . . . . . .X
Medailonky . . . . . . . . . . . . . . . .X
Nové právní předpisy XII
Recenze . . . . . . . . . . . . . . . . .XIII
Summary XIVŠéfredaktor | 24.6.2022 00:14 | 0 komentárov | 124x


Dátum: 6.7.2022 08:53:21
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/13015