Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Dudok chochlatý (Upupa epops) vtákom roka 2022

Článok zo sekcie Aktuality

obrázok Dudok patrí vďaka svojmu vzhľadu a správaniu medzi najsympatickejšie a najznámejšie vtáčie druhy. K jeho obľube prispieva aj to, že žije v krajine, ktorú vytvárajú a formujú ľudia. Vyhovuje mu citlivo obhospodarovaná krajina s mozaikovitou štruktúrou polí, pasienkov, lúk, pasienkových lesov a nevyhýba sa ani priamo intravilánom sídel. Kedysi bol početný a hniezdil všade, kde sa pásol dobytok či kone a našiel dutiny na hniezdenie.

Početnosť dudkov v našej krajine dlhodobo výrazne klesla. Negatívny trend populácie je pripisovaný najmä zmenám v krajine v dôsledku zániku maloplošného hospodárenia a pastvy v krajine. V roku 2022 sa definitívne rozhodne či štát viac podporí farmárov hospodáriacich ohľaduplne k prírode, a napríklad tých, ktorí obnovia pastvu hospodárskych zvierat v krajine. Výber dudka chochlatého za vtáka roka má preto upozorniť na potrebu zmien, pred ktorými stojí v agrárnej krajine Slovensko. Zmien, bez ktorých budeme ďalej strácať naše najviac ohrozené druhy.

Dudok je sťahovavý a na zimu odlieta do Afriky. Zimuje v subsaharskej Afrike južne od Sahary, najmä na rozsiahlych savanách, ktoré sú spásané divokými či domestikovanými bylinožravcami. Prilieta v druhovej polovici marca a začiatkom apríla.

Kampaňou Vták roka predstavujú ornitológovia každoročne vybraný vtáčí druh, ktorého prežitie vyžaduje pozornosť širokej verejnosti. Pre rok 2022 bol zvolený dudok chochlatý (Upupa epops).Šéfredaktor | 30.3.2022 19:41 | 0 komentárov | 432x


Dátum: 17.5.2022 04:10:25
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/12811