Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Mapovanie nepôvodných druhov korytnačiek v Leviciach

Článok zo sekcie Herpetofauna SR

obrázok Korytnačka písmenková aj so svojimi poddruhmi sa vďaka chovu v ľudských príbytkoch už vyskytuje takmer v celej Európe a zavlečená bola aj do zvyšku celého sveta, hoci jej pôvodný domov sú rieky a močiare USA. Dospelé jedince dosahujú dĺžku tela okolo 30 cm (podľa daného poddruhu), samčeky sú zvyčajne o niečo menšie. Ich pestrofarebné sfarbenie panciera za mladi a nízka cena z nej rýchlo spravilo vari najchovanejšiu vodnú korytnačku. Starosti ale prichádzajú čoskoro, keďže tento druh je pri dostatku vhodnej potravy rýchlo rastúci a čoskoro prerastie podmienky väčšiny domácností. Zvyčajne končí v domácom jazierku, ale oveľa častejšie v našej prírode. Z nej vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu a negatívne pôsobí aj na celý náš ekosystém. Uloví totiž všetko, od rybky až po malú hydinu. Je natoľko prispôsobivá, že sa v našej prírode už aj rozmnožila. Vzhľadom na zásah EÚ druh Trachemys scripta elegans (s červenkastou škvrnkou za okom) nedovážať aj na Slovensko, sa do našich chovoch dostávajú iné druhy a rody vodných korytnačiek. V Leviciach sa podarilo už zaznamenať výskyt iných poddruhov rodu Trachemys, a, dokonca, aj iných rodov (Graptemys, Kinosternon) a dokonca aj suchozemských druhov rodu Testudo. Ich výskyt v Leviciach za rok 2021 potrebujem zmapovať a vy mi s tým môžete pomôcť, za čo vopred ďakujem.Preto sa obraciam na vás, Levičanov, milovníkov a priateľov prírody o pomoc pri mapovaní týchto vodných a suchozemských korytnačiek v našom meste.

Rád by som vás poprosil o informácie ich nálezu v rôznych častiach našich Levíc a to za tento kalendárny rok. Stačí poslať údaje vo formáte: lokalita (názov ulice, biotop (záhrada, ulica (s názvom ulice), Levické rybníky...), aspoň približná veľkosť panciera, čas nálezu, dátum nálezu. Ideálna je aj fotografia korytnačky (pancier, hlava... pre jej druhové určenie), meno autora údaju. Potrebujem údaje pochádzajúce priamo z Levíc a blízkeho okolia. Svoje pozorovania, fotografie môžete do konca roka 2021 zasielať na emailovú adresu: stefancambal@gmail.com. Výstupom by mala byť odborná práca publikovaná v Zborníku Tekovského múzea v Leviciach, ktorý by mal byť vydaný v roku 2022. Taktiež nám takto získané údaje napomôžu v mapovaní levickej prírody a k jej lepšiemu spoznaniu. Ďakujem. 

(šč), VIVARISTA.skŠéfredaktor | 25.8.2021 10:13 | 0 komentárov | 755x


Dátum: 6.7.2022 09:52:36
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/12204