Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Živa 5/2020

Článok zo sekcie Literatúra

obrázokČasopis pro popularizaci biologie Estetické ocenění krajiny – náhlé proměny v historii i teorii
Autor: Karel Stibral

Přístupy k tvorbě a ochraně krajin
Autor: Ivan Rynda

Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity
Autor: Marcel Rejmánek

Vegetační změny v prostoru a čase
Autor: Petr Kuneš

Vícekolejný vývoj naší krajiny
Autor: Petr Pokorný, Adéla Pokorná

Oheň v naší krajině
Autor: Martin Adámek, Přemysl Bobek

Kolik různých krajin u nás máme? Aneb o rozmanitosti krajin a hledání jejich hranic
Autor: Tomáš Chuman, Dušan Romportl

Společný systém průzkumu a monitorování evropských krajin
Autor: Pavel Kovář

Krajinné linie a jejich funkce aneb Je volný pohyb organismů v krajině stále tak volný?
Autor: Adam Vaškovský

I cesta může být cíl: význam komunikací pro podporu rozmanitosti v krajině
Autor: Tomáš Kuras, Monika Mazalová, Clémence Chaudron

Poloparazitické rostliny ve středoevropské krajině: indikátory biodiverzity a ekologičtí inženýři
Autor: Jakub Těšitel, Kateřina Knotková

Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit
Autor: Karel Prach, Ivana Jongepierová

České lesy v dnešní krajině
Autor: Petr Maděra

Křoviny v pastevní krajině
Autor: Jaroslav Vojta

Krajina s vodou a voda v krajině
Autor: Josef K. Fuksa

Ztracený šneků ráj
Autor: Lucie Juřičková, Petr Pokorný, Petr Šída

Má krajina paměť?
Autor: Petr Petřík, Martin Adámek

Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj
Autor: Jiří Peterka, Martin Čech, Vladislav Draštík, Tomáš Jůza, Zuzana Sajdlová, Petr Blabolil, Lukáš Vejřík, Ivana Vejříková, Marek Šmejkal, Michaela Holubová, Luboš Kočvara, Daniel Bartoň, Tomáš Kolařík, Zdeněk Prachař, Milan Říha, Jaroslava Frouzová, Milan Muška, Kateřina Soukalová, Marie Prchalová, Mojmír Vašek, Michal Tušer, Jan Kubečka
Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty
Autor: Daria Jirků, Martin Hais, Miloslav Jirků

Nečekaná centra biodiverzity, přírodního a kulturního dědictví v zámeckých zahradách a parcích
Autor: Tomáš Kučera, Markéta Šantrůčková

Staré odrůdy a vysokokmenné ovocné stromy v krajině
Autor: Martin Lípa, Ivana Jongepierová

Ochrana biokulturní rozmanitosti – nový koncept v ochraně přírody a krajiny?
Autor: Tomáš Kučera

Editorial
Autor: Pavel Kovář, Redakce

Odkazy Vojena Ložka
Autor: Lucie Juřičková

Krajina jako veřejný prostor – plánování krajiny
Autor: Klára Salzmann, Eva Jeníková, Eva Semančíková

Evropská úmluva o krajině a nástroje její implementace
Autor: Eva Semančíková

Kimberly A. With: Essentials of Landscape Ecology
Autor: Tomáš Kučera

Marc Antrop, Veerle Van Eetvelde: Landscape Perspectives. The Holistic Nature of Landscape
Autor: Tomáš Kučera

Krajina
Autor: Anna Černá

Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj–Odra–Labe

Ekosystémové služby: cesta, jak měřit hodnotu krajiny
Autor: Jana Osúchová

Trvale udržitelná krajina – fikce, nebo realita?
Autor: Josef Fanta

Změnil se les nebo my?
Autor: Miroslav Málek

Josef Fanta: Ekolog lesa a krajiny
Autor: Pavel Kovář

Dvacet let České společnosti pro krajinnou ekologii
Autor: Zdeněk Lipský, Markéta Šantrůčková

Platforma pro krajinu jako recept
Autor: Petr Petřík, Josef FantaŠéfredaktor | 23.10.2020 08:03 | 0 komentárov | 234x


Dátum: 4.12.2020 06:29:52
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/11625