Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


New Zealand, WWF, bez vročenia, čistá

Článok zo sekcie Vivaristika na známkach

obrázok Vivaristika na známkach New Zealand pod záštitou medzinárodnej organizácie WWF vydala ďalšiu nádhernú kolekciu štyroch známok. Tie zachytávajú prehistorickú tuataru, symbol týchto ostrovov v oblakoch. Predstavme si ju len v skratke.

Hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) pripomína vzhľadom aj schopnosťou regenerácie strateného chvosta jašterice, vnútornou stavbou sa však od nich natoľko líši, že ju veda zaraďuje do osobitného radu plazov. Je to jediný žijúci zástupca vymretého radu Rhynchocephalia, hojného a veľmi rozšíreného v triase a jure pred 250 mil. rokov. Vyskytuje sa jedine na Novom Zélande a to na niekoľkých malých ostrovčekoch.

Hatérie žijú na pustých a studených stanovištiach. V hlbokom humuse pod stromami si vyhrabávajú nory a často sa o ne delia s malými morskými vtákmi. Aj napriek chladu sú aktívne prevažne v noci a majú zo všetkých žijúcich plazov najnižšiu teplotnú hranicu aktivity (11 stupňov Celzia). Možno aj vysoký vek, ktorého sa hatérie dožívajú (až 77 rokov) súvisí s nízkou teplotou prostredia, v ktorom žijú.

Na predmetnej kolekcii absentuje vročenie, kedy bola táto kolekcia vydaná. Hodnota všetkých známok je rovnaká, 40.

Napriek tomu je to nádherná kolekcia.

New Zealand (angl.), Aotearoa (maor.)
Úradné jazyky: angličtina, maorijčina
Hlavné mesto: Wellington
Najväčšie mesto: Auckland
Hlava štátu: Alžbeta II. (kráľovná)
Predseda vlády: Helen Clarková
Vznik: 6. september 1907 (domínium), 25. november 1947 plná suverenita
Forma štátu: konštitučná monarchia
Mena novozéladský dolár (NZD)
Gramotnosť 100 %
Časová zóna NZST = UTC+12 (apríl–september)
NZDT = UTC+13 (október–marec)
Chathamské ostrovy: +45 min
Štátna hymna: God Save the Queen, God Defend New Zealand

Zo zbierok (šč)
Šéfredaktor | 13.9.2009 08:30 | 0 komentárov | 3059x


Dátum: 19.2.2019 07:54:41
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/1157