Článok prebratý zo serveru www.vivarista.sk


Zberateľské stretnutia

Článok zo sekcie Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")

obrázokPravidelne aktualizované! 22.8.2015: EXPO CENTER a.s., Trenčín poriada v spolupráci s ANTIK MEDIA Burzu starožitností a zberateľských predmetov od mája roku 2001 pravidelne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 1 900 m2 je rozmiestnených viac ako 450 stolov.
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h
najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: 6.00 - 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola 4,- €
Možnosť rezervácie stola - ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h
Vstupné: 1,- €
Deti do 6 rokov a ZŤP zdarma

Parkovné: 1,50 €

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín
-----------------------------------------------
19.9.2015: EXPO CENTER a.s., Trenčín poriada v spolupráci s ANTIK MEDIA Burzu starožitností a zberateľských predmetov od mája roku 2001 pravidelne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 1 900 m2 je rozmiestnených viac ako 450 stolov.
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h
najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: 6.00 - 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola 4,- €
Možnosť rezervácie stola - ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h
Vstupné: 1,- €
Deti do 6 rokov a ZŤP zdarma

Parkovné: 1,50 €

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín
-----------------------------------------------
3.10.2015: EXPO CENTER a.s., Trenčín poriada v spolupráci s ANTIK MEDIA Burzu starožitností a zberateľských predmetov od mája roku 2001 pravidelne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 1 900 m2 je rozmiestnených viac ako 450 stolov.
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h
najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: 6.00 - 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola 4,- €
Možnosť rezervácie stola - ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h
Vstupné: 1,- €
Deti do 6 rokov a ZŤP zdarma

Parkovné: 1,50 €

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín
-----------------------------------------------
7.11.2015: EXPO CENTER a.s., Trenčín poriada v spolupráci s ANTIK MEDIA Burzu starožitností a zberateľských predmetov od mája roku 2001 pravidelne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 1 900 m2 je rozmiestnených viac ako 450 stolov.
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h
najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: 6.00 - 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola 4,- €
Možnosť rezervácie stola - ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h
Vstupné: 1,- €
Deti do 6 rokov a ZŤP zdarma

Parkovné: 1,50 €

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín
-----------------------------------------------
19.12.2015: EXPO CENTER a.s., Trenčín poriada v spolupráci s ANTIK MEDIA Burzu starožitností a zberateľských predmetov od mája roku 2001 pravidelne raz do mesiaca. Na ploche väčšej ako 1 900 m2 je rozmiestnených viac ako 450 stolov.
Burza je určená pre milovníkov a zberateľov mincí, medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, nálepiek, etikiet, odznakov, vlajočiek, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, magnetofónových pások, autíčok, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, motýľov, minerálov, umelecko-remeselných výrobkov a iných zberateľských zaujímavostí.
Rezervácia stolov a plochy: v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h
najneskôr do stredy pred konaním burzy
Prevzatie rezervovaných stolov a plochy: 6.00 - 7.00 h

Poplatky:
Prenájom stola 4,- €
Možnosť rezervácie stola - ročné predplatné.

Vstup pre návštevníkov: 7.00 - 12.00 h
Vstupné: 1,- €
Deti do 6 rokov a ZŤP zdarma

Parkovné: 1,50 €

EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín
***********************************************
Praha (Bleší trhy Kolbenova)

Kdy: Každou sobotu a neděli od 6.00 do 13.00 hod.
Kde: T-Mobile Park - u hlavní brány (místo konání trhů), Kolbenova ul., Praha 9
-----------------------------------------------
Pravidelné zberateľské stretnutia
(výmena zberateľského materiálu)
mesto: Banská Bystrica
zameranie: filatelia
miesto stretnutia: Dom sloveného misijného hnutia, Skuteckého 4
deň: každá druhá nedeľa v mesiaci
hodina: od 9:00 do 11:00
----------------------------------------------
mesto: Banská Bystrica
zameranie:
numizmatika, notafília
miesto stretnutia:
Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, v zasadačke pri vrátnici
deň: každý posledný pondelok v mesiaci
hodina:
od 16:00 do 17:00
----------------------------------------------
mesto: Lučenec
zameranie:
numizmatika, notafília, telefónne karty a iné

miesto stretnutia:
bufet Malá ryba (pri lekárni), Ľ. Štúra 6

deň: prvá a tretia nedeľa v mesiaci
(okrem júla, augusta a decembra)

hodina:
od 9:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Bratislava
zameranie:
filatelia, numizmatika, filokartia, telefóne karty

miesto stretnutia:
Suvorovov internát, Dobrovičova ulica 14

deň: každú nedeľu
hodina:
od 8:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Malacky
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
prístavba Mestského úradu, I. poschodie, č. 112
Radlinského 2751/1

deň: každý posledný štvrtok v mesiaci
(okrem júla, augusta a decembra)
hodina:
od 17:00 do 18:00
----------------------------------------------
mesto: Trnava
zameranie: filatelia
miesto stretnutia:
Zborová sieň ECAV (vedľa e.kostola)
Nám. SNP
deň: každý štvrtok
hodina:
od 16:00 do 17:00
----------------------------------------------
mesto: Nové Mesto nad Váhom
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Mestské kultúrne stredisko
deň: každý štvrtok
hodina:
od 18:00
----------------------------------------------
mesto: Piešťany
zameranie:
filatelia, numizmatika
miesto stretnutia:
CVČ Ahoj, Teplická ulica 83
deň: každú nedeľu
hodina:
od 8:30 do 10:30
----------------------------------------------
mesto: Prievidza
zameranie:
filatelia,
stretnutia spojené s výmenou materiálu
miesto stretnutia:
cukráreň EDEN pri Kláštore piaristov na ul.A.Hlinku
deň: každú nedeľu
hodina:
od 9:00 do 11:00
----------------------------------------------
mesto: Prievidza
zameranie:
numizmatika
stretnutia spojené s výmenou materiálu
miesto stretnutia:
Dom kultúry- Kultúrne a spoločenské stredisko
deň: každá prvá streda v mesiaci
hodina:
od 16:00 do 18:00
----------------------------------------------
mesto: Trenčín
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Kultúrne stredisko Dlhé Hony
deň: každú nedeľu
( okrem Veľkej noci a Vianoc, v auguste 2-týždňová dovolenka)
hodina:
od 9:00 do 11:30
----------------------------------------------
mesto: Trenčín
zameranie:
numizmatika, stretnutia spojené s výmenou
miesto stretnutia:
Dom armády
deň: každý tretí štvrtok v mesiaci
hodina:
od 16:00 (okrem veľkých prázdnin)
----------------------------------------------
mesto: Levice
zameranie:
filatelia, filokartia, telefóne karty

miesto stretnutia:
CK Junior, Sládkovičova ulica

deň: každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci
hodina:
od 9:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Nitra
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Akadémia vzdelávania, Sládkovičova 7
(za poštou Nitra 1)

deň: každú prvú nedeľu v mesiaci
hodina:
od 8:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Nitra
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska 737

deň: párne utorky
hodina:
od 15:00 do 17:00
----------------------------------------------
mesto: Nové Zámky
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Klub důchodcov na Podzámskej ulici

deň: každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci
hodina:
od 9:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Michalovce
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia: Dom matice slovenskej
Masarykova 42

deň: každý druhý pondelok v mesiaci
(okrem júla a augusta)

hodina:
od 17:00
----------------------------------------------
mesto: Košice
zameranie:
filatelia, telefónne karty
miesto stretnutia:
Železničná stanica, veľká zasadačka
deň: každú nedeľu okrem sviatkov
(júl, august možnosť zmeny termínu)

hodina:
od 9:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Košice
zameranie:
numizmatika, notafilia

miesto stretnutia:
Východoslovesnké múzeum, Hviezdoslavova 3

deň: každú nedeľu
hodina:
od 9:00
----------------------------------------------
mesto: Spišská Nová Ves
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia: klubové stretnutia CVČ ADAM, Levočská 14

deň: každý párny týždeň vo štvrtok
(okrem júla a augusta)

hodina:
od 16:00
----------------------------------------------
mesto: Kežmarok
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Zasadačka mestskej polície, I. poschodie
Hlavné námestie 3
deň: každá prvá nedeľa v mesiaci okrem augusta

hodina:
od 9:00
----------------------------------------------
mesto: Prešov

zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Posádkový klub, Mukačevská 22
deň: každý štvrtok
hodina:
od 16:00 do 19:00
----------------------------------------------
mesto: Prešov

zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Posádkový klub, Mukačevská 22
deň: každý štvrtok

hodina:
od 16:00 do 19:00
----------------------------------------------
mesto: Poprad
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
zasadačka pošty Poprad 2

deň: každý štvrtok

hodina:
od 16:00 do 19:00
----------------------------------------------
mesto: Vranov nad Topľou
zameranie:
všetky zberateľské odbory
miesto stretnutia:
Vináreň Tibava, Duklianskych hrdinov 1235

deň: každú prvú nedeľu po 15. v mesiaci
(okrem prázdnin a sviatkov)
hodina:
od 10:00 do 12:00
----------------------------------------------
mesto: Martin

zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
DO Strojár, Vajanského nám. 2
deň: každý pondelok
hodina:
od 18:00
----------------------------------------------
mesto: Martin

zameranie:
numizmatika
miesto stretnutia:
Penión Čierna pani

deň: každý štrtok
(každý prvý štvrtok v mesiaci, je stretnutie
s väčšou účasťou zberateľov)
hodina:
od 16:00 do 17:00
----------------------------------------------
mesto: Ružomberok

zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Liptovské múzeum
deň: každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci
(okrem prázdnin
hodina:
od 18:00
----------------------------------------------
mesto: Žilina
zameranie:
filatelia
miesto stretnutia:
Dom Matice slovenskej, Holého 11
deň: každú nedeľu
hodina:
od 9:00 do 12:00
*********************************************
Redakcia časopisu www.vivarista.sk neručí za presnosť a úplnosť všetkých tu zverejnených termínov. Pred stretnutím preto odporúčame overiť si u usporiadateľa, či sa stretnutie skutočne koná.

V prípade, že pripravujete, alebo viete o ďalších zberatelských stretnutiach či burzách, napíšte nám na email stefancambal@gmail.com. Radi zverejníme podrobnosti o danej akcii, kontakt na vás ako organizátorov za poplatok, keďže ide o platenú reklamu.Šéfredaktor | 4.7.2009 12:13 | 0 komentárov | 9937x


Dátum: 2.8.2015 00:07:37
URL článku: http://www.vivarista.sk/m/clanky/1066