Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Caridina show 2018

25 - 26.5.2018, 8:00 - 17:00 (piatok) a 8:00 - 12:00 (sobota), Športklub, Školská 1007, Teplička nad Váhom (Žilina)

6. medzinárodná súťažná výstava

C A R I D I N A S H O W

Slovakia.

CARIDINA SHOW Slovakia sa uskutoční v Tepličke nad Váhom v dňoch 25 – 26.5.2018 s podporou ZO SZCH, AKVAFIT ZILINA a firmou Dennerle. Zámerom výstavy je ukázať verejnosti rôzne druhy chovateľstva, prezentovať našu činnosť a skvalitniť ľudský a chovný potenciál.

Výstavu organizuje ZO SZCH AKVAFIT Žilina s nemalou podporou Slovenského zväzu chovateľov.

Organizačný výbor: Mario Hikaník – predseda AKVAFIT, Ivan Vysluzil

PR: Mgr. Rastislav Blanár

Ivan Vysluzil – za CARIDINA SHOW

Kategórie – Propozície súťaže:

Kategória 1 – Neocaridina Davidi (všetky farby)

Kategória 2 – Neocaridina Davidi Rili (všetky farby)

Kategória 3 – Tigrie krevety ( všetky modré, čierne a červené)

Kategória 4 – Super Crystal červená a čierna

Kategórie 5 – Red Bee & Black Bee (vsetky )

Kategória 6 – Modrá Blue Bolt, Červená Red Bolt, White Snow

Kategória 7 – Taiwan Bee / Shadow Bee červené a čierne ( od Wine Red cez Red Ruby, Panda, King Kong )

Kategória 8 – Bee Shadows Taiwan Bee Mosura, Hinomaru a ine

Kategória 9 – kríženci ” Pinto “, ” Tibee “, ” Fancy Tiger “, ” Spotted”, “Zebra”

Kategória 10 – nové farby a hybridy krevetiek rodu Caridina a kríženci

Nahlásenie kolekcií a bezpečné uchovanie registračných údajov.

Registrácia a nahlásenie počtu kolekcií je možná iba na príslušnom formulári, ktorý nájdete na stránke www.caridinashow.com

Po dokončení registrácie sa účastník súťaže automaticky dostane do databázy. Tento zoznam účastníkov a kategórie, v ktorých je prihlásený nie je prístupný ostatným členom organizačného tímu.

Pridelenie súťažných nádrží.

Po uzávierke prihlášok, pán Budai pridelí nádrže pre každú súťažnú kategóriu. Každá súťažná kolekcia musí byť zabalená v transportnom sáčku zvlášť a označená vodeodolnou fixkou nasledovnými údajmi: súťažná kategória, rod, varianty alebo triedy, kde sú krevetky zaradené. Je potrebné sa presvedčiť o čitateľnosti údajov na sáčku, pričom meno vystavovateľa by sa tam nemalo nachádzať.

Kolekcie môžu byť otvorené iba členmi oganizačného výboru. Oni určia, kde sa krevetky po rozbalení umiestnia tak, aby bola zachovaná anonymita súťažných kolekcií.

Predseda súťaže bude kontrolovať, či účastník súťaže správne označil a zaradil svoju kolekciu. V prípade veľkých nezrovnalostí, kolekcia nebude posudzovaná a bude vystavená v nesúťažnej časti.

Vymenovanie posudzovateľov.

Posudzovateľov vymenuje predseda organizačného výboru.

Organizačný výbor bude dbať o to, aby žiadny posudzovateľ nehodnotil vlastné kolekcie, alebo kolekcie sebe príbuzných vystavovateľov. Bude dohliadať na objektívnosť posudzovania, a ak to bude možné zabezpečí medzinárodné zloženie posudzovateľov.

Hodnotiteľské kritériá.

Posudzuje sa kolekcia, ktorú tvoria 3 až 5 jedinci. Dvaja posudzovatelia určia, ktoré 3 krevetky sa z tejto kolekcie budú posudzovať. Maximálny počet bodov, ktoré kolekcia môže dosiahnuť je 8 až 10 bodov a postupnosť v hodnotení kolekcie je 0,25 bodov.

Kategória 1:

Farba a intenzita farby (max. 3.0)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Vyrovnanosť kolekcie (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategória 2:

Farba a intenzita farby (max. 2.0)
Homogenita vzoru v skupine (max. 3.0)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Homogenita veľkosti jedincov v skupine (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategória 3:

Farba a intenzita farby (max. 2.5)
Kvalita kresby/vzoru (2.5)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Homogenita veľkosti jedincov v skupine (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategória 4:

Farba a intenzita farby (max. 2.5)
Homogenita vzoru v skupine (max. 2.5)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Homogenita veľkosti jedincov v skupine (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategórie 5, 6, 7 , 8 & 10:

Farba a intenzita farby (max. 2.5)
Kvalita kresby/vzoru (max 2.5)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Homogenita veľkosti jedincov v skupine (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategória 9:

Farba a intenzita farby (max. 2,0)
Homogenita vzoru v skupine (max. 3.0)
Veľkosť a tvar tela (max. 2.0)
Homogenita veľkosti jedincov v skupine (max. 1.5)
Zdravie a vitalita (max. 1.5)

Kategórie 1 až 9 budú hodnotené dvomi posudzovateľmi, ktorí nebudú môcť posudzovať svoje kolekcie a kolekcie jemu príbuzných. Každá kolekcia bude posúdená podľa kritérií uvedených vyššie.

Ak sú na prvých miestach rovnaké počty bodov, o konečnom poradí rozhoduje trojica posudzovateľov, ktorí v príslušnej kategórii nevystavovali.

Kategórii 10 bude venovaná osobitná pozornosť, pretože sa nebude dať posudzovať podľa zvyčajných kritérií, a preto organizátor súťaže ocení jednu kolekciu špeciálnou cenou za inovatívny prínos pri chove a šľachtení krevetiek.

Celkový víťaz kategórií 1 až 10 sa stanový nasledovne. Kolektív posudzovateľov, ktorí nezvíťazili ani v jednej kategórii, určí podľa nasledovného kritéria počet bodov, ktoré dostanú víťazné kolekcie:

miesto 3 body
miesto 2 body
miesto 1 bod
Súčet všetkých bodov od posudzovateľov určí celkového víťaza CARIDINA SHOW CHAMPION.

Návštevníci môžu hlasovať a vybrať najkrajšiu kolekciu súťaže, ak vyplnia formulár, ktorý dostanú od organizačného výboru. Formulár bude v Sobotu o 12:00 hod zlosovateľný, pričom vylosovaní návštevníci musia byť prítomní, inak sa losuje znova, kým sa nerozdajú všetky hodnotné ceny.

Po vyhodnotení budú víťazi jednotlivých kategórií vyvesení na oznamovacej tabuli, a taktiež uverejnení na internetových stránkach. Súčasne budú oznámení aj jednotliví posudzovatelia súťažných kategórií.

Vstupné podmienky do súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré vlastnia krevetky a spadajú do vyhlásených jednotlivých kategórií.

Uzávierka prihlášok.

Registrácia do súťaže sa na stránkach www.caridinashow.com končí 20.05.2018.

Počet kolekcií.

Účastníci môžu do súťaže prihlásiť maximálne tri kolekcie v každej z vyhlásených kategórií.

Počet kreviet v kolekcii.

Kolekciu tvoria tri až päť kreviet, z ktorých sa posudzujú iba tri najlepšie kusy. Ostatné nebudú posudzované.

Účastnícky poplatok.

Štartovné za každú kolekciu je stanovené na 0€. Poplatok 10€ za kolekciu sa stanovuje len pre tých vystavovateľov, ktorí svoje kolekcie nevenujú do dražby v prospech vystavovateľskej organizácii.

Nakladanie s krevetkami po súťaži.

Pri vypĺňaní prihlášky do súťaže je potrebné uviesť, akým spôsobom sa po súťaži má s krevetkami nakladať, či sú krevetky darované do dražby v prospech usporiadajúcej organizácie, alebo si ich majiteľ ponechá. V prípade, že si ich ponechá, musí si ich prevziať v čase od 12:00 – do 12:30 hod, dňa 26.05.2018. Prevezme ich osobne, alebo ním poverená osoba, ktorá musí mať písomné splnomocnenie s priloženou kópiou preukazu totožnosti majiteľa kreviet. V prípade, že krevetky neprevezme nik, stávajú sa bez náhrady majetkom usporiadateľa a idú do dražby. Z organizačných dôvodov nie je možné poslať žiadne krevetky späť poštou.

Vylúčenie zodpovednosti.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek straty, choroby a pripadné poškodenia kreviet počas transportu, alebo počas trvania výstavy.

Dražba.

Všetky krevetky, okrem prevzatých majiteľmi, sa budú dražiť v prospech organizátora súťaže a peniaze sa použijú na pokrytie nákladov spojených s výstavou. Krevetky, ktoré sa budú po výstave dražiť, označený organizátor na popiske slovom „ dražba“. Krevetky je potrebné ihneď zaplatiť v hotovosti. Nie je možná reklamácia, alebo výmena tovaru. Začiatok dražby 10:00 hod v Sobotu. Po dražbe organizátori súťaže krevetky zabalia do transportných sáčkov a odovzdajú majiteľom.

Predčasný koniec registrácie.

Na výstavu je pripravených 100 nádrží, ktoré sú k dispozícii pre krevetky. Prihlášky sú prijímané v poradí ako ich organizátor dostane a koniec registrácie je 20.05.2018. Registráciu je možné ukončiť aj skôr v prípade, ak sa naplnia počty plánovaných výstavných nádrží.

Transport krevetiek.

Dodávky kreviet je potrebné uskutočniť najneskôr do 23.05.2018 na adresu:

Rastislav Blanar

Janacakova 16

080 05 Presov

Tel: 0914 177 667alebo

Ivan Vyslúžil

Gajova 9,

811 09 Bratislava – Staré Mesto

Tel: +421 911 841 478

resp. osobne doniesť krevetky do Sportklub -Teplička nad Váhom 24. 05. 2018 medzi 09:00 – 12:00.

Telefónne číslo je potrebné uviesť pri akomkoľvek spôsobe prepravy.

Účastníci súťaže z krajín mimo Slovenska, musia na krabici deklarovať, že nevyvážajú žiadne chránené druhy zvierat a krevetky sú darom, ktorý nemá žiadnú obchodnú hodnotu.

Krevetky , ktoré prídu po 24.05.2018 / 12:00 hod. organizátor nezaručuje ich príjem do súťaže.

Transportný obal.

Na prepravných sáčkov s krevetkami musia byť uvedené nasledovné údaje: kategória, rod a prípadne varianty alebo triedy. Údaje je potrebné napísať vodeodolnými fixkami. Meno a adresa vystavovateľa nesmie byť na transportných sáčkoch, musí byť osobitne.

Nádrže.

100 akvárií sú k dispozícii pre súťažnú výstavu. Parametre vody budú udržované v prijateľných medziach pre rôzne kategórie. Použijeme vhodné substráty pre každú kategóriu. Nad každým krycím sklom akvária bude svietiť lampa. Voda bude mäkká až stredne tvrdá s pH okolo 7. Každá nádrž bude mať filtračné zariadenie. Nádrže budú číslované a po posúdení sa uvedie aj meno vystavovateľa a počet dosiahnutých bodov. Otázky ohľadom CARIDINA SHOW Slovakia posielajte na email: caridinashow@caridinashow.com

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 13.5.2018 20:17 | 0 komentárov | 125x


www.aquabooks.cz zoochov.cz