Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Pandinus imperator dostal od EÚ stopku. A nielen on

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915 z 19. októbra 2017, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie.
EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Rady (ES) Ā. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6, keďže:
(1) Účelom nariadenia (ES) Ā. 338/97 je ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručenie ich ochrany reguláciou obchodu s druhmi živočíchov a rastlín uvedenými v prílohách k danému nariadeniu. Medzi druhy
uvedené v prílohách patria druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2) (ďalej len „dohovor“), ktorý bol podpísaný v roku 1973, ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie
regulovaný alebo sledovaný.
(2) V článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 sa stanovuje, že Komisia môže stanoviť obmedzenia dovozu exemplárov určitých druhov do Únie v súlade s podmienkami stanovenými v písmenách a) aŭ d) uvedeného článku.
(3) Na základe najnovších informácií dospela Vedecká preskúmavacia skupina zriadená podľa článku 17 nariadenia(ES) č. 338/97 k názoru, že stav ochrany určitých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) Ā. 338/97 by bol vážne ohrozený, ak nedôjde k zákazu ich dovozu do Únie z urĀitých krajín pôvodu. Preto by sa mal zakázať dovoz exemplárov týchto druhov do Únie (s dôrazom na obojživelníky a plazy, pozn. Vivarista.sk):

Pandinus imperator (exempláre chované vo farmových zariadeniach) z Ghany,
Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi a Phelsuma ravenala z Madagaskaru.

Je potrebný zákaz dovozu určitých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) Ā. 338/97 do Únie, a to pokiaľ ide o exempláre týchto druhov:

Chamaeleo gracilis [voľne žijúce exempláre a exempláre chované vo farmových zariadeniach (s dĺžkou tela od predného okraja hlavy po kloaku
väčšou ako 8 cm)] z Toga,
Uromastyx dispar a Ophrys pallida z Alžírska,
Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli,
Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus
sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata a Mantella milotympanum
z Madagaskaru,
Trioceros eisentrauti z Kamerunu,
Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda a Phelsuma v-nigra z Komor,
Phelsuma dubia z Komor a Madagaskaru,
Boa constrictor z Hondurasu,
L 271/8 SK Úradný vestník Európskej únie 20.10.2017
Python natalensis (exempláre chované vo farmových zariadeniach) a Stigmochelys pardalis z Mozambiku,
Python reticulatus z Malajzie (polostrova),
Python sebae z Mauritánie,
Batagur borneoensis z Brunejsko-darussalamského štátu, Indonézie, Malajzie a Thajska,
Gopherus agassizii zo Spojených štátov amerických,
Gopherus berlandieri z Mexika a zo Spojených štátov amerických,

(6) Druhy Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus a Psittacus erithacus timneh
sa nedávno zahrnuli do prílohy I k dohovoru, ako aj do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97. Zákaz dovozu exemplárov týchto druhov predtým uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) Ā. 338/97 do Únie sa už preto
nevyžaduje.
Chitra chitra z Malajzie,

(7) Druhy Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis a Lithobates catesbeianus sa vypustili z prílohy B k nariadeniu (ES) Ā. 338/97. Zákaz dovozu exemplárov týchto druhov predtým uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie sa už preto nevyžaduje.
Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis a Lithobates
catesbeianus
zo všetkých krajín pôvodu.

I. Exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) Ā. 338/97, ktorých dovoz do Únie je zakázaný (obojživelníky a plazy):

REPTILIA
SAURIA
Agamidae
Uromastyx dispar
voľne žijúce všetky Mali, Sudán b)
Uromastyx geyri voľne žijúce všetky Mali, Niger b)
Chamaeleonidae
Brookesia decaryi
voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Chamaeleo africanus voľne žijúce všetky Niger b)
Chamaeleo gracilis voľne žijúce všetky Benin, Ghana b)
z farmových chovov
všetky Benin b)
Chamaeleo senegalensis voľne žijúce všetky Benin, Ghana, Togo b)
z farmových chovov
dĺžka tela od predného okraja hlavy po kloaku väčšia ako 6 cm
Benin, Togo b)
Furcifer labordi voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Kinyongia fischeri voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Kinyongia tavetana voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Trioceros camerunensis voľne žijúce všetky Kamerun b)
Trioceros deremensis voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Trioceros feae voľne žijúce všetky Rovníková Guinea b)
Trioceros fuelleborni voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Trioceros montium voľne žijúce všetky Kamerun b)
Trioceros perreti voľne žijúce všetky Kamerun b)
20.10.2017 SK Úradný vestník Európskej únie L 271/15
Druh Pôvod(-y) Exemplár(-e) Krajiny pôvodu
Právny základ v článku 4 ods. 6 písm.:
Trioceros quadricornis voľne žijúce všetky Kamerun b)
Trioceros serratus voľne žijúce všetky Kamerun b)
Trioceros werneri voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Trioceros wiedersheimi voľne žijúce všetky Kamerun b)
Cordylidae
Cordylus rhodesianus
voľne žijúce všetky Mozambik b)
Cordylus tropidosternum voľne žijúce všetky Mozambik b)
Cordylus vittifer voľne žijúce všetky Mozambik b)
Smaug mossambicus voľne žijúce všetky Mozambik b)
Gekkonidae
Phelsuma borai
voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Phelsuma breviceps voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Phelsuma gouldi voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Phelsuma hoeschi voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Phelsuma ravenalla voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Phelsuma standingi voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Scincidae
Corucia zebrata
voľne žijúce všetky Šalamúnove ostrovy b)
Varanidae
Varanus albigularis
voľne žijúce všetky Tanzánia b)
Varanus beccarii voľne žijúce vőetky Indonézia b)
Varanus dumerilii voľne žijúce všetky Indonézia b)
Varanus exanthematicus voľne žijúce všetky Benin, Togo b)
z farmových chovov
s celkovou dĺžkou tela väčšou ako 35 cm
Benin, Togo b)
L 271/16 SK Úradný vestník Európskej únie 20.10.2017
Druh Pôvod(-y) Exemplár(-e) Krajiny pôvodu
Právny základ v článku 4 ods. 6
písm.:
Varanus jobiensis
(synonymum V. karlschmidti) voľne žijúce všetky Indonézia b)
Varanus niloticus voľne žijúce všetky Benin, Togo b)
z farmových chovov
s celkovou dĺžkou tela väčšou
ako 35 cm
Benin b) z farmových chovov
všetky Togo b)
Varanus ornatus voľne žijúce všetky Togo b)
z farmových chovov
všetky Togo b)
Varanus salvadorii voľne žijúce všetky Indonézia b)
Varanus spinulosus voľne žijúce všetky Őalamúnove ostrovy b)
SERPENTES
Boidae
Calabaria reinhardtii
voľne žijúce všetky Togo b)
z farmových chovov
všetky Benin, Togo b)
Candoia carinata voľne žijúce všetky Indonézia b)
Colubridae
Elapidae
Naja atra
voľne žijúce všetky Laos b)
Naja kaouthia voľne žijúce všetky Laos b)
Naja siamensis voľne žijúce všetky Laos b)
Pythonidae
Liasis fuscus
voľne žijúce všetky Indonézia b)
Morelia boeleni voľne žijúce všetky Indonézia b)
Python bivittatus voľne žijúce všetky ÿína b)
Python molurus voľne žijúce všetky ÿína b)
Python regius voľne žijúce všetky Benin, Guinea b)
TESTUDINES
Emydidae
Chrysemys picta
všetky živé d)
20.10.2017 SK Úradný vestník Európskej únie L 271/17
Druh Pôvod(-y) Exemplár(-e) Krajiny pôvodu
Právny základ v článku 4 ods. 6
písm.:
Geoemydidae
Cuora amboinensis
voľne žijúce všetky Indonézia, Malajzia b)
Cuora bourreti voľne žijúce všetky Laos b)
Cuora galbinifrons voľne žijúce všetky Čína, Laos b)
Heosemys annandalii voľne žijúce všetky Laos b)
Heosemys grandis voľne žijúce všetky Laos b)
Heosemys spinosa voľne žijúce všetky Indonézia b)
Leucocephalon yuwonoi voľne žijúce všetky Indonézia b)
Malayemys subtrijuga voľne žijúce všetky Indonézia b)
Notochelys platynota voľne žijúce všetky Indonézia b)
Siebenrockiella crassicollis voľne žijúce všetky Indonézia b)
Podocnemididae
Erymnochelys madagascariensis
voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Peltocephalus dumerilianus voľne žijúce všetky Guyana b)
Podocnemis unifilis voľne žijúce všetky Surinam b)
Testudinidae
Centrochelys sulcata
z farmových chovov všetky Benin, Togo b)
Indotestudo forstenii voľne žijúce všetky b)
Indotestudo travancorica voľne žijúce všetky b)
Kinixys erosa voľne žijúce všetky Konžská demokratická republika,
Togo
b)
Kinixys homeana voľne žijúce všetky Benin, Ghana, Togo b)
z farmových chovov všetky Benin b)
z farmových chovov s dĺžkou panciera väčšou ako 8 cm
Togo b)
L 271/18 SK Úradný vestník Európskej únie 20.10.2017
Druh Pôvod(-y) Exemplár(-e) Krajiny pôvodu
Právny základ
v článku 4 ods. 6
písm.:
Kinixys nogueyi voľne žijúce všetky Benin, Ghana b) z farmových chovov s dĺžkou panciera väčšou ako 5 cm
Benin b)
Kinixys spekii voľne žijúce všetky Mozambik b)
Kinixys zombensis voľne žijúce všetky Mozambik b)
Manouria emys voľne žijúce všetky Indonézia b)
Manouria impressa voľne žijúce všetky Vietnam b)
Stigmochelys pardalis voľne žijúce všetky Konŭská demokratická republika,
Uganda
b)
Testudo horsfieldii voľne žijúce všetky Kazachstan b)
Trionychidae
Amyda cartilaginea
voľne žijúce všetky Indonézia b)
Pelochelys cantorii voľne žijúce všetky Indonézia b)
AMPHIBIA
ANURA
Conrauidae
Conraua goliath
voľne žijúce všetky Kamerun b)
Dendrobatidae
Hyloxalus azureiventris
voľne žijúce všetky Peru b)
Ranitomeya variabilis voľne žijúce všetky Peru b)
Ranitomeya ventrimaculata voľne žijúce všetky Peru b)
Mantellidae
Mantella aurantiaca
voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Mantella cowani voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Mantella crocea voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Mantella pulchra voľne žijúce všetky Madagaskar b)
Mantella viridis voľne žijúce všetky Madagaskar b)
20.10.2017 SK Úradný vestník Európskej únie L 271/19
Druh Pôvod(-y) Exemplár(-e) Krajiny pôvodu
Právny základ v článku 4 ods. 6v písm.:
Microhylidae
Scaphiophryne gottlebei
voľne žijúce všetky Madagaskar b)

ARTHROPODA
ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae
Pandinus imperator
voľne žijúce všetky Benin, Ghana, Togo b)
z farmových chovov všetky Benin, Ghana, Togo b)
Pandinus roeseli voľne žijúce všetky Benin, Ghana, Togo b)
z farmových chovov všetky Benin, Ghana, Togo b)

Pôvodný materiál k nahliadnutiu TU

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 28.2.2018 12:21 | 0 komentárov | 733x


www.aquabooks.cz zoochov.cz