Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Status obecného chráneného územia získal aj Topoľčiansky park

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach v týchto dňoch vydalo všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa vyhlasuje obecné chránené územie Topoľčiansky park. Celková výmera obecného chráneného územia je 29,8554 hektára. Účelom vyhlásenia Topoľčianskeho parku ako obecného chráneného územia je ochrana parku s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou. Park je v zozname národných kultúrnych pamiatok.

V obecnom chránenom území Topoľčiansky park je zakázané budovať nové stavby okrem objektov drobnej architektúry, pokladať nové hlavné rady inžinierskych sietí okrem verejného osvetlenia, vchádzať a stáť s motorovým vozidlom a štvorkolkou, vchádzať a stáť s bicyklom na plochách zelene a v ochrannom pásme drevín mimo vyznačenej cyklotrasy. Zakázanou činnosťou je aj znečisťovanie trávnikov, záhonov a ostatných plôch zelene, zakladanie ohňov, táborenie či využívanie plôch zelene na nocovanie, používanie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroja, voľné púšťanie psov a domácich zvierat i kúpanie sa v jazierkach a rybníkoch. Ďalšie činnosti, ako sú budovanie peších a cyklistických komunikácií, objektov drobnej architektúry, kladenie inžinierskych sietí verejného osvetlenia, realizovanie výkopových prác či vykonávanie opráv inžinierskych sietí a organizovanie verejných športových i spoločenských podujatí, si vyžadujú predchádzajúci súhlas obce Topoľčianky a Krajského pamiatkového úradu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vlastníka a správcu parku, ktorým sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky.

Topoľčiansky park sa tiahne v dĺžke 2,5 kilometra popri potoku Leveš od centra obce až po jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa. Park s upravenou rozlohou bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto. V parku sa nachádza okolo 300 taxónov drevín, z toho 80 taxónov ihličnatých drevín a 190 taxónov listnatých drevín, z ktorých viaceré sú výnimočné. Medzi ne patrí aj 130-ročný exemplár sekvojovca mamutieho, tri exempláre ginkgo biloba, čínsky javor, tisovec dvojradý, jedľa nordmannova, lieska turecká, buk purpurový, severoamerický dub červený, céder atlaský, javor mliečny a mnoho ďalších. V parku prevládajú dreviny vyšších vekových stupňov.

Foto: www.parktopolcianky.sk

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 19.1.2016 18:20 | 0 komentárov | 774x


www.aquabooks.cz zoochov.cz