Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Zborník Acta Musei Tekovensis Levice jubilantom

Koncertná sála Tekovského múzea v Leviciach na Katarínu, teda 25. novembra 2015, patrila nielen pracovníkom múzea. Stretli sa tu aj pracovníci Štátneho archívu v Nitre, pobočka Levice, autori odborných prác, ktoré vyšli v Zborníku, ich recenzenti, priatelia a predovšetkým priaznivci Tekovského múzea. Práve im patril niekoľkohodinový prednáškový cyklus nabitý množstvom zaujímavých informácií.

Jubilant, v poradí už desiaty ročník Zborníka, na svojich stránkach prezentuje poznatky z vedných odborov, súvisiacich s poslaním, zameraním a činnosťou Tekovského múzea (prírodné vedy, národopis, história). Autori v ňom publikujú pôvodné vedecké práce, odborné príspevky pojednávajúce o vybraných kolekciách zbierkového fondu a iné materiály (krátke správy, bibliografie, recenzie publikácií, personálie a pod.).Na úvod privítal poslucháčov samotný riaditeľ Tekovského múzea, PhDr. Ján Dano, ktorý vyzdvihol úlohu a opodstatnenosť Zborníka v kontexte dejín a v skratke priblížil jeho minulosť i súčasnosť. Celý prednáškový večer viedol výkonný redaktor Zborníka, RNDr. Vladimír Smetana z Tekovského múzea v Leviciach spoločne s technickým redaktorom Mgr. Nikolou Mihálovou.Ako RNDr. Smetana vo svojom príhovore povedal, nebýva zvykom, aby sa verejnosti predstavovali odborné, periodicky vychádzajúce publikácie. V prípade jubilejného Zborníka je k tomu hneď niekoľko dobrých dôvodov. „V prvom rade ide o to, že sa nám podarilo v tomto roku vydať jubilejné, 10. číslo zborníka Acta Musei Tekovensis Levice. Nie je to však dôvod jediný. V období po roku 1989 prestali odborné publikácie regionálnych múzeí – a dokonca i niektorých krajských inštitúcií- vychádzať. I dnes je situácia podobná, hoci občas pozorujeme snahy niektorých múzeí obnoviť ich vydávanie. Tak či tak je Acta Musei Tekovensis Levice na Slovensku jediným recenzovaným Zborníkom odborných prác, pravidelne vydávaným regionálnou múzejnou inštitúciou. Pokiaľ je to možné, snažime sa zachovať dvojročnú periodicitu“. Ako ďalej dodal, chronologicky zborník nadväzuje na Spravodaj a Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach. Jeho 12 čísel vyšlo postupne v rokoch 1962 – 1988. „Žiaľ, väčšine múzejných inštitúcií podobné publikácie vôbec nechýbajú. Ak má ale múzejný špecialista (botanik, zoológ, historik, národopisár a pod.) dosiahnúť určitú odbornú úroveň, musí na sebe pracovať. A najdôležitejšou je v tomto smere práve výskumná činnosť. Bez nej nemožno hovoriť o rozvoji múzea a ani o odbornom raste jeho pracovníkov. Kde však publikovať získané poznatkyť Na Slovensku je situácia veľmi nepriaznivá. Je pravdou, že špecialista s určitým backgroundom má isté možnosti, začiatočník ale minimálne. A práve o to ide. Ak budeme listovať jednotlivými číslami zborníka zistíme, že mnohým autorom práve Acta Musei Tekovensis Levice poskytol priestor pre ich publikačné začiatky. Redakcia samozrejme prijíma aj články od iných, nemúzejných autorov, pokiaľ súvisia so zameraním a poslaním múzea. Zvlášť treba vyzdvihnúť spoluprácu s okresným archívom. Dôležitou úlohou zborníka je samozrejme tiež prezentácia jednotlivých zbierkových fondov múzea“, povedal RNDr. Smetana.Príspevky v zborníku sú v súčasnosti zaradené do 4 blokov. V prvom z nich – Štúdie - sú uverejňované výstupy z výskumnej činnosti autorov. V druhom bloku sa prezentujú jednotlivé zbierkové kolekcie múzea a výsledky štúdia archívnych fondov. „Novinkou v tomto čísle je zaradenie bloku aktuálnych informácií. Prevažne majú formu krátkych správ o zaujímavých nálezoch a iných skutočnostiach. Od 7. čísla je súčasťou zborníka tiež Spoločenská kronika (predtým Personálie),“ priblížil obsahovú náplň RNDr. Smetana. Ak by sme sa obzreli do minulosti, tak v Acta Musei Tekovensis Levice vyšlo doposiaľ 145 článkov. 76 z nich má charakter pôvodných vedeckých prác, 34 je zo zbierok a archívnych fondov. „Pokiaľ ide o odborné zameranie, 54 príspevkov je z oblasti prírodných vied, 43 z histórie (vrátane archeológie) a 13 z národopisu. Ostatných 35 článkov predstavuje Editorial (9), Personálie (13), Bibliografie (7) a iné (výtvarné umenie, hasičstvo, architektúra)“, prezradil RNDr. Smetana.

V pásme samotných autorských prezentácií jednotlivých publikovaných prác odznelo hneď niekoľko vynikajúcich príspevkov.Prvá prednáška, ktorú PhDr. Ladislav Vincze nazval Stopy posledných dní Štefana I. Koháryho v Levickom regióne, zaujala každého.Ako druhú si účastníci mohli vypočuť veľmi podnetnú, kvalitne spracovanú prednášku v podaní Mgr. Elenky Smetanovej, ktorá, spolu so svojimi dvomi kolegami Máriou Bielou a RNDr.Vladimírom Smetanom spracovala výsledky floristického výskumu vybraných lokalít v okolí Čankova.Za ňou nasledovala prednáška od Doc. PaedDr.Stanislava Davida, PhD., ktorý priblížil rastlinstvo travertínových kôp v okolí Santovky (Ipeľská pahorkatina) a odprezentoval aj druhú svoju prácu (vypracovanú s Monikou Ábelovou) na tému Rozšírenie vážok rodu Gomphus Leach, 1815 (Odonata) na strednom a dolnom toku Ipľa.U entomológii sme zostali aj ďalšou podnetnou prednáškou od autorského kolektívu Smetana, Šima, Bohusch, Erhart, Holý, Macek, Roller & Straka a témy Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách v okolí Levíc a Kremnice. Dvojica kolegov entomológov Šima & Richter sa venovala motýľom aj vo svojej ďalšej prednáške na tému Obaľovačovité (Lepidoptera: Tortricidae) zistené v záhradkárskej osade "Kvitnúci ostrov" pri Nových Zámkoch. Do tretice odznela aj veľmi aktuálna téma
Správa o nálezoch vijačky krušpánovej - Cydalima perspectalis (Walker, 1895) (Lepidoptera, Pyraloidea) v Podunajskej pahorkatine a v pohorí Tríbeč, ktorú pripravila dvojica entomológov Šima & Miklis. Pre ich neprítomnosť tieto prezentácie odprednášal RNDr. Smetana.Poslucháčsky mimoriadne zaujímavou témou bola aj práca od autorky Mgr. Marty Švolikovej, ktorá rozpovedala zabudnuté príbehy levických fotografov a fotoateliérov do roku 1950.V podaní Mgr. Zuzky Ivanickej, ktorá tému spracovala spoločne s Máriou Bielou, sme sa zastavili u malých sakrálnych pamiatok v obci Nová Dedina.Branislav Štefanický pripravil zaujímavú tému, akou bolo vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kontrolovaných národných kultúrnych pamiatok v okrese Levice.K otázke stavebného vývoja kostola sv. Juraja v Jure nad Hronom prednášal Matúš Martinák.Mgr. Nikola Mihálová nám priblížila bitku pri Leviciach a spomenula aj mesto Levice na medirytinách zo 17.storočia, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach.Mgr. Peter Pleva vystúpil s dvomi svojimi prácami. Prvá z nich sa venovala obrazu z dielne Ladislava Mednyánszkeho „Za frontom“ a porozprával nesmierne zaujímavé informácie ohľadom obrazu Štefana Nécseyho „Dáma s motýľom“.

Novou rubrikou bol blok „Aktuálne informácie“, v rámci ktorých RNDr. Vladimír Smetana porozprával o aktuálnom výskyte Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae) v Leviciach (JZ Slovensko). Prednáškové neskoro jesenné popoludnie s príchodom večera uzavrela dvojica prednášok.Štefan Čambal prednášal na tému Potvrdenie výskytu Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae) v Leviciach (JZ Slovensko) a Výskyt Zamenis longissimus (Reptilia: Colubridae) v meste Levice (JZ Slovensko).

Tým sa samozrejme nevyčerpali všetky publikované práce, ale to napokon nebolo ani prvoradou úlohou prednáškového popoludnia. Hoci na nádvorie majestátneho a krásneho Levického hradu sa potajomky vkradol večer a hrad osvetľoval iba spln Mesiaca, príjemný večer ale ešte nekončil. Do neskorých nočných hodín pokračoval v priateľskej, družnej atmosfére, pretože ľudia, ktorých spája regionálna história či veda, si vždy majú čo povedať. Predovšetkým v „obkľúčení“ záujmovo a profesne rovnako naladených priateľov a kolegov.Za poskytnutie podkladov autor ďakuje pánovi RNDr. Vladimírovi Smetanovi.

Text: Štefan Čambal
Foto: Peter Hoffmann

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 27.11.2015 10:42 | 0 komentárov | 2389x


www.aquabooks.cz zoochov.cz