Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

„Ampullárky“ dostali od EÚ stopku

Medzi vari najznámejšie druhy živočíchov, ktoré sme donedávna mohli tak bežne vidieť predávať v obchodoch a na chovateľských stretnutiach, až do okamihu, kedy Európska Únia (EÚ) jej dovoz zakázala, patrí korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans). V ponukách obchodníkov ju obratom nahradil dovoz iných druhov korytnačiek (rod Trachemys a Graptemys, Chinemys, Mauremys (Ocadia) atď., ktoré predtým nebolo v ponukách vídať. V podobnom duchu sa zrejme pôjde aj v prípade ulitníka známejšieho pod názvom Ampullária, po novom Pomacea bridgesi (http://www.vivarista.sk/m/clanky/3494). Na verejnosť v posledných rokoch prenikla informácia o zákaze jej chovu v záujmových chovoch, čo by malo priamy dosah aj na chovy akvaristov. Preto sme oslovili slovenské kompetentné orgány. Pani Darina Pospíšilová z Ministerstva životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody nám ochotne preposlala informáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podľa ktorého opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/248/2013 na zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea (Perry) na území Slovenskej republiky organizmov v zmysle § 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyhlasuje opatrenia proti zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov rodu Pomacea (Perry). Tieto opatrenia boli nariadené Európskou Komisiou pre územie Európskej Únie Vykonávacím Rozhodnutím Komisie 2012/697/EÚ z 8. novembra 2012 o preventívnych opatreniach proti zavlečeniu rodu Pomacea (Perry) do Európskej Únie a proti jeho rozšíreniu v Európskej Únii a tieto opatrenia sú záväzné na území Slovenskej republiky. Článok 2 sa priamo odvoláva na Zákaz týkajúci sa rodu Pomacea (Perry) s tým, že rod Pomacea (Perry) sa nesmie zavliecť do Európskej Únie a ani rozširovať na jej území.Oslovili sme aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, z ktorého nám pán Peter Hajnala, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu napísal, že „Zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea na území Slovenskej republiky vychádza z opatrenia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. Dané prijatie je súčasťou Oznámenia Ministerstva č. 26/2013, ktoré je v súlade s rozhodnutím Komisie 2012/697, v ktorom figuruje, že rod Pomacea sa nesmie zavliecť do Európskej únie ani rozširovať na jej území“. Potvrdil nám vlastne pôvodný fakt uvedený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade nejde o chránený druh živočícha, Ministerstvo životného prostredia SR s týmto zákazom nemá nič spoločné. Chceli sme sa všetkých dotknutých Ministerstiev spýtať aj na priamy dosah tohto zákona na akvaristov a ich chovy, ale odpoveď sme nedostali. Akoby zákon na nich ani len nemyslel. V každom prípade, daný zákaz vydaný Európskou Úniou vošiel do platnosti 8.11.2013 a pojednáva o zákaze proti priamemu zavlečeniu a rozširovaniu rodu Pomacea (Perry) do všetkých štátov EÚ. Iniciátorom tohto zákazu je Španielsko, kde ulitník druhu Pomacea insularum (D'Orbigny, 1835) napáda pestovanú ryžu (okolie rieky Ebro). Pre problém s rozlíšením jednotlivých zástupcov rodu Pomacea (rapídne to pripomína iné prípady podobných "zákazov", napr. rod Brachypelma, Pandinus a ďalšie) a pre podozrenie zo škôd spôsobených aj inými druhmi tohto rodu sa EÚ rozhodla aplikovať zákaz na celý rod. Tým pádom aj na „našu“ Pomacea bridgesi. Ak by sa tento druh ponechal v pôvodnom rode Ampullaria, je otázne, či by napriek tomu bol zákaz rozšírený aj na neho.V každom prípade pre akvaristov platí zákaz zavliekania tohto druhu a rodu do EÚ a nesmú ho ani rozširovať po území EÚ a teda ani chovať, rozmnožovať, predávať či inak šíriť. Je len otázne, ako sa toto nariadenie dotkne akváriových populácií Pomacea bridgesi a či sa za pár rokov s týmto druhom v akváriách už nestretneme. Myslím si, že zachovať populáciu v akváriách je ale nanajvýš žiadúce. Samozrejme, len u zodpovedných akvaristov, ktorí nebudú svoje odchovy vypúšťať do voľnej prírody. Inak by nás, možno, čakal rovnaký osud ako v prípade našej pôvodne[i]j Emys orbicularis, ktorú vytlačila[/i] Trachemys scripta elegans. A v neposlednom rade príliš silný tlak nás samotných. Človeka.

Štefan Čambal, VIVARISTA.sk

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 19.1.2015 07:37 | 0 komentárov | 4672x


www.aquabooks.cz zoochov.cz