Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

Pozvánka na vedeckú konferenciu ŠOP SR

24.11.2021

Miesto konania: on line prostredníctvom WEBEX – link bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom.

Vedecká konferencia ŠOP SR je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. Cieľom konferencie je prezentácia vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR a ďalších inštitúcií (ústavy SAV, univerzity, výskumné centrá a pod.) so zameraním na chránené územia, chránené druhy a biotopy, ako aj prezentácia pracovísk ŠOP SR a propagácia vzájomnej spolupráce.


Časový harmonogram:

08:45 – 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 – 09:15 Otvorenie, príhovor generálneho riaditeľa ŠOP SR

09:15 – 10:00 Plenárna prednáška

10:00 – 12:00 Prezentácia príspevkov

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 16:00 Prezentácia príspevkov

16:00 – 16:30 Diskusia

16:30 Ukončenie konferencie

Prihlášky na pasívnu účasť (bez prezentácie) je možné podať do 31. októbra 2021.

Prihlášky sú akceptované výhradne online cez prihlasovací formulár v časti Registrácia www.sopsr.sk/vedeckakonferencia/

Uzávierka prihlášok so záujmom o prezentáciu príspevku je do 8. októbra 2021.

Záujemcovia o prezentáciu príspevku zašlú spolu s vyplneným registračným formulárom aj abstrakt navrhovaného príspevku. Vedecký výbor si vyhradzuje právo neprijať a nezaradiť do programu všetky prihlásené príspevky, vzhľadom na obmedzenú časovú kapacitu. Dĺžka jedného príspevku bude 15 min. + 5 min. diskusia.

Publikovanie príspevkov

Autorom vybraných príspevkov budú zaslané inštrukcie pre spracovanie rozšírených abstraktov, ktoré budú

publikované v zborníku z konferencie. Zborník bude vydaný v elektronickej forme ako supplement vedeckého

časopisu Ochrana prírody. V prípade záujmu, autori majú možnosť publikovať v uvedenom časopise

aj celý príspevok.Predseda organizačného výboru: RNDr. Dušan Karaska

Organizačný výbor: Mgr. Michal Adamec, PhD., doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.,

Ing. Andrea Lešová, PhD., RNDr. Katarína Králiková, Mgr. Ján Snopko,

Ing. Andrej Švec, Ing. Viktória Ihringová

Predseda vedeckého výboru: Mgr. Michal Adamec, PhD.

Vedecký výbor:

doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.

Ing. Andrea Lešová, PhD. – garant sekcie zoológia

Ing. Slavomír Celer, PhD. – garant sekcie lesníctvo

RNDr. Róbert Šuvada, PhD. – garant sekcie botanika

RNDr. Alexander Lačný, PhD. – garant sekcie anorganika

prof. Ing. Karol Ujházy, PhD.

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.KONTAKTNÁ OSOBA:

doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.

Tajovského 28B,

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421-48-4722043

+421911011418

E-mail: vedeckakonferencia@sopsr.sk
www.sopsr.sk/vedeckakonferencia

POZVÁNKA

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 20.9.2021 18:13 | 0 komentárov | 151x


www.aquabooks.cz zoochov.cz