Rubriky

Hlavná stránka Vyhľadávanie Diskusné fórum Antikvariát Výstavy a predajné stretnutia ("burzy")LiteratúraHerpetofauna SRVivaristika na známkachŽabčonoviny

Články a iné

TeraristikaAkvaristikaReportážeNápady pre VásZo svetaAktuality Fotogaléria

Inzercia

DarujemKúpimPredám

CITES

Na SlovenskuV ČecháchVšeobecneOficiálne stránky

Ostatné

Kontakt Linky Naše bannery Reklama

A.E.Hodge (London): Akvarijní měkkýši

Akvaristické listy, ročník VII., číslo 11-12, Listopad - Prosinec 1928

Vodní měkkýše pěstujeme v akvariích hlavně proto, aby potlačili růst řas, jež požírají, když lezou po stěnách nádrží, a aby byli čističi, kteří odstraňují zbytky potravy, zanechané rybami a schopné zkaziti vodu.
Nutno však pŕipomenouti, že plži požírají také rybí jikry a proto musí se odstraniti tam, kde jsou jikry.
Jako mezi vodními rostlinami je i mezi vodními plži řada takových, o něž milovník rybek nemusí míti zájem, leda že se chce specializovati na studium života měkkýšů, to však leží mimo náš ůkol a proto se zmíním jen o těch měkkýších, kteří jsou nejzajímavější.
Okružák ploský (Planorbis corneus) jest nejvíce oblíbený, ježto ze všech nejméně pustoší rostliny. Obecná forma, mající černé tělo, nemůže se tolik líbit, ale červená varieta (var. rubra), nyní obecně pěstovaná, je velikou ozdobou akvaria, ježto její barva tvoří pěkný kontrast k zeleni okolních rostlin.
Okrušáci jsou omnivoři a ndostávají-li masitou potravu (sekané žížaly), mění barvu do oranžova, jak jsem pozoroval. Jsou-li okružáci krmeni rozmanitou potravou, množí se velmi snadno, ale ježto ryby velmi rády požírají vajíčka plžů, nutno chovati plže ve zvláštních nádobách, bohatě osázených rostlinstvem.Plži rodu Paludina, bahenky, jsou rozhodně pěkní, ve své široké, hnědozeleně a černě proužkované skořápce. Jsouce opatřen ochranným víčkem (operculum), jsou lépe chráněni proti útokům masožravých ryb.
Jsou jich dva druhy vivipara a contecta, tento jest větší, kulatější a temnější než onen a poskytuje také žlutě pruhovanou varietu (var. lutea). Tato odrůda oživuje vzhled akvaria značnou mírou. Nádrž, chovajicí několik její kusů spolu s červenou odrůdou okružáka, je barevně tak zajímavá, jako nádrž s mořskými sasankami.
Vajíčka bahenek se vyvíjejí v těle matčině, ale ač se plž množí velmi snadno v akvariích, shledal jsem výchovu mladých obtížnější, nežli u okružáků. Myslím, soudě podle četných prázdných skořápek, necházených i v nádržích bez ryb, že rodiče sami požírají mladé, alespoň tenkráte, nemají-li dostatek masité potravy.
Kdežto okružáci dýchají plicemi, Paludina dýchá hřebenitými žábrami, samci liší se od samic tím, že mají pravé tykadlo menší a tlustší než levé.
Dospělé mrtvé samice nezahazujte, dokud jste se nepřesvědčili, zda nenaleznete v nich rosolovité obaly vaječné, často přeplněné zcela vyvinutými mláďaty, jež se udrží na živu, jsou-li bez odkladu zachráněna. Provede se nůžkami řez a malé plže umístíme do mělké nádoby s vodou téže teploty, v jaké byla jejich matka. Jeden nebo dva dny jest pak nutno je ošetřovati a pak uvidíte víčka i jemnými tykadélky opatřené hlavy, vysunuté ze světlých skořápek, zbavené pout. To se mi podařilo i tentráte, byla-li matka den i dva dny již mrtvá.
Obojživelný plž Ampullaria vermiformis je tak zajímavý, že zaslouží zvláštní pozornosti, tím spíše, že se velmi dobře hodí do tropických akvarií. Musí však býti pěstován sám ve vlastním akvariu - ale zaslouží si ho.
Znám také podle jména jablkový plž (snad proto, že má asi velikosti jablka), žije tento druh v Argentině a jiní v jiných tropických končinách, jako v Indii a na Ceyloně, kde obývají příkopy s líně tekoucí vodou a často bývají nalézáni v zavodňovacích kanálech.
Aby mohl bráti kyslík nad hladinou, je plž opatřen dlouhým, tykadlovitým útvarem, jenž mu slouží jako násoska a může býti libovolně zatažen nebo napiat. Tento syfon je spojen s rozsáhlou vzdušnou komorou na levé straně těla. Potřebuje-li plž vzduchu z vody, začnou pracovati žábry, uložené v komoře na pravé straně těla. Zpravidla funguje obojí dýchací zařízení zároveň. Pumpování vzduchu, když vršek syfonu jest vysunut nad vodní hladinu, je přerušováno střídavým vysunováním a zatahováním hlavy, jímž jsou působeny exspirační a inspirační pohyby vzduchové komory.
Význam syfonu se uvědomíme, vzpomeneme-li si, že voda mělkých příkopů bývá chudá na kyslík a zpravidla zakryta svrchu rostlinstvem, takže je plži nesnadno dostati se nad hladinu. Úzký syfon může však lehce proniknouti překážkami a obstarati v hloubce se nacházejícímu plži vzduch s hladiny. V dobře větraném akvariu není syfon tolik používán.
V době sucha ve své domovině dovede plž žíti beze škody, uzavřen do vyschlého bahna příkopů. V tomto stavu byli již často nalezeni domácími obyvateli, kteří rozšiřovali zavodňovací kanály nebo dělali nové odbočky. Jakmile se kanály a příkopy naplní dešťovou vodou, plži opouštějí dvé hroby a začínají nový čilý život.
Vajíčka kladena jsou mimo vodu v širocích páscích, zpravidla na listy vodních rostlin a na to se musí při zařizování nádrží pro Ampullarii pamatovati.
Čerstvě nakladená vajíčka jsou bledě červená, později změní se v špinavě červené a mají-li se již vylíhnouti, sešednou.
Líhnutí mláďat z vajíček jest nadmíru zajímavá podívaná. Vylíhlý plž slézá nebo spadá do vody. Jsou-li vajíčka ponořena pod vodou, mláďata se z nich nevyvinou.
V minulých letech byla Ampullaria vermiformis vystavena v Insektariu londýnské Zoo a byla středem veliké pozornosti a mnoho zajímavých pozorování z jejího života bylo tam učiněno.
Bylo zjištěno, že kladení jiker děje se zpravidla v noci a že počet vajiček se mění podle stáří zvířete: čím starší, tím méně vajíček klade.
Tito měkkýši se mohou rozmnožovati už ve stáří jednoho roku. Jeden kus v Zoo, vylíhlý na příklad v dubnu, nakladl vajíčka v dubnu příštího roku.
Jakého stáří dožívá se tento plž ve volné přírodě, nelze sděliti, avšak jeden nebo dva kusy v Zoo mají jistě 4 - 5 let věku.
Teplota kol 70° F svědčí mu, jak se zdá, nejlépe za krmivo pak listy salátové, pampelišky a zvláště listy kosatců.
Je-li Ampullariím určena zvláštní nádrž, budiž výška vody v ní upravena vhodně tak, aby zbyl dosti veliký prostor nad hladinou a do vody budiž zavedena šikmo jdoucí příčka. Nádrž budiž vždy zakryta sklem, jinak by plž uprchl.

| Vytlačiť článok |

Šéfredaktor | 7.8.2019 14:22 | 0 komentárov | 376x


www.aquabooks.cz zoochov.cz